Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

De crisis van de jaren dertig: verloren jaren of een grote sprong voorwaarts?

11 December 2012

Inaugural lecture: Mr. prof.dr. H.J. de Jong, 14.00 uur, Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Title: De crisis van de jaren dertig: verloren jaren of een grote sprong voorwaarts?

Leeropdracht: Economische geschiedenis

Faculty: Economics and Business

Last modified:15 September 2017 3.42 p.m.
printView this page in: Nederlands

More news