Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Reducing chemistry to physics. Limits, models, consequences

13 december 2012

Promotie: dhr. H. Hettema, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Reducing chemistry to physics. Limits, models, consequences

Promotor(s): prof.dr. T.A.F. Kuipers, prof.dr. R. Broer

Faculteit: Wijsbegeerte

Nieuw inzicht in de inter-theoretische relaties tussen natuurkundige en scheikundige theorieën

Hinne Hettema’s onderzoek richt zich op het verrijken van het inzicht in de inter-theoretische relaties tussen natuurkundige en scheikundige theorieën. Daarbij komt ook de vraag naar de eenheid van de wetenschap om de hoek kijken. Hettema concludeert dat de inter-theoretische relaties kunnen worden geclassificeerd als een reductie, mits het concept van reductie ruim genoeg wordt opgevat. Het proefschrift richt zich daarmee ook op de karakterisering van het reductiebegrip.

Het begrip van reductierelaties, zoals dat in Hettema’s proefschrift wordt ontwikkeld, is gebaseerd op een structuralistische karakterisering van theorieën. De inter-theoretische relaties zijn in dit verband structurele relaties, die aan de hand van twee specifieke chemische theorieën – het periodiek systeem der elementen en de theorie van de chemische binding – verder structureel worden gekarakteriseerd. Het laatste deel van het proefschrift richt zich in meer detail op het onderwerp van chemische ontologie en chemische objecten.

De conclusies van dit proefschrift hebben interessante gevolgen voor hoe wetenschapsfilosofen theorieën uit de scheikunde moeten behandelen: het blijkt dat deze theorieën bestaan uit een soort van 'patchwork' van verschillende theoretische benaderingen. Die conclusie is voor een exacte wetenschap als de scheikunde verrassend, en levert nieuwe stof op voor het relatief jonge veld van de filosofie van de scheikunde.

Hinne Hettema (Leeuwarden, 1963) studeerde Wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij promoveert aan de Faculteit Wijsbegeerte. Hettema werkt als Honorary Research Fellow aan de afdeling Wijsbegeerte van de Universiteit van Auckland in Nieuw Zeeland.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:42

Meer nieuws