Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

PET-radiochemie, de haute cuisine van de nucleaire geneeskunde

04 december 2012

Oratie: dhr. prof.dr. P.H. Elsinga, 16.15 uur, Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Titel: PET-radiochemie, de haute cuisine van de nucleaire geneeskunde

Leeropdracht: Radiochemie, i.h.b. voor positron emissie tomografie

Faculteit: Medische Wetenschappen

Prof.dr. Philip Elsinga beschrijft in zijn oratie de drie pijlers van de PET-radiochemie. De bereiding van PET-radiofarmaca binnen de Nucleaire Geneeskunde is te vergelijken met het werk in de keuken van een restaurant, stelt Elsinga. Radiochemici werken als koks aan de bereiding van radiofarmaca. Voor het optimaal uitoefenen van het werk zijn daarbij drie pijlers van belang: onderzoek (het ontwikkelen van nieuwe gerechten), onderwijs en scholing (het opleiden van de koks) en patiëntenzorg (de optimale bereiding van de gerechten op de menulijst).

Op het gebied van onderzoek zal de komende jaren worden ingespeeld op de zeer grote behoefte aan meer variatie van klinisch gevalideerde radiofarmaca om ziekteprocessen in kaart te kunnen brengen. Hiertoe worden innovatieve PET-radiochemische bereidingsmethoden onderzocht zoals: clickchemie voor PET-MRI-probes, multicomponent reacties en microfluidics. De onderwijsambities liggen op het vlak van colleges aan studenten chemie, het opleiden van radiochemici en de bij- en nascholing van specialisten. Bij patiëntenzorg zal worden ingezet op productie van PET-radiofarmaca op een kwalitatief hoogstaande manier, volgens GMP-richtlijnen. Regelgeving met betrekking tot de productie van radiofarmaca staat ter discussie en zal moeten worden aangepast om innovatie binnen de Nucleaire Geneeskunde niet af te remmen.

Om de drie kerncompetenties onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg op het gebied van de PET-radiochemie te bundelen, lanceert Elsinga het specialisme klinisch radiochemicus. Naast het opleiden van radiochemici en het stimuleren van radiochemisch onderzoek, is samenspraak met de ziekenhuisapotheker essentieel voor een optimale kwaliteit van PET-radiofarmacabereiding. Op die manier wordt PET-radiochemie naar het niveau van haute cuisine getild.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:41
printView this page in: English

Meer nieuws