Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

The twin-arginine translocation network of Bacillus subtilis

03 december 2012

Promotie: dhr. C.G. Monteferrante, 12.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: The twin-arginine translocation network of Bacillus subtilis

Promotor(s): prof.dr. J.M. van Dijl

Faculteit: Medische Wetenschappen

Nader inzicht in transporteiwitten over membranen

Het transport van eiwitten over biologische membranen is van cruciaal belang voor alle levende organismen, omdat de getransporteerde eiwitten veelal betrokken zijn bij essentiële processen.

Carmine Monteferrante verrichtte onderzoek naar de gram-positieve bodembacterie Bacillus subtilis, een van de micro-organismen die vaak worden ingezet voor fundamenteel onderzoek naar eiwittransport. B. subtilis bezit verschillende eiwitsecretieroutes, die er voor zorgen dat eiwitten naar verschillende bestemmingen binnen en buiten de cel gedirigeerd worden. Een van deze routes, de zogenaamde twin-arginine translocatie (tat-)route, herkent eiwitten met twee naast elkaar liggende arginine residuen in het signaalpeptide. Deze eiwitten worden vervolgens in een volledig gevouwen conformatie via de tat-route gesecreteerd.

Het onderzoek levert nieuwe inzichten op in de globale netwerkorganisatie, de driedimensionale structuur en de mechanismen voor kwaliteitscontrole, die relevant zijn voor eiwittransport via de tat-route naar de cytoplasmamembraan, de celwand of het externe milieu van B. subtilis. Bovendien toonde Monteferrante aan dat milieuomstandigheden een sterke invloed hebben op de specificiteit van eiwittransport via de tat-route. Deze inzichten kunnen onder meer bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe medicijnen.

Carmine Monteferrante (Italië, 1984) studeerde Industriële Biotechnologie te Pavia, Italië. Hij verrichtte zijn onderzoek aan de afdeling Medische Microbiologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Het onderzoek werd medegefinancierd door de Europese Commissie. Monteferrante blijft na zijn promotie werkzaam als onderzoeker in het UMCG.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:42
printView this page in: English

Meer nieuws

 • 19 februari 2019

  Microbioom heeft directe invloed op suikerstofwisseling en diabetesrisico

  Het microbioom, de micro-organismen in onze darmen, heeft een directe invloed op de suikerstofwisseling en het risico op diabetes. Onderzoekers van onder meer het Universitair Medisch Centrum Groningen en de universiteit van Oxford (VK) tonen dit aan...

 • 12 februari 2019

  UMCG start onderzoek naar tevredenheid vrouwen over hun borsten

  Drie afdelingen van het UMCG starten een onderzoek naar de tevredenheid van vrouwen over hun borsten. Het gaat hierbij om vrouwen die nooit geopereerd of behandeld zijn aan hun borsten. Met de resultaten van dit onderzoek wil de afdeling plastische...

 • 12 februari 2019

  Eredoctoraten voor Titia de Lange en Philipp Blom

  De Rijksuniversiteit Groningen reikt tijdens de lustrumweek in juni 2019 eredoctoraten uit aan prof. dr. Titia de Lange en dr. Philipp Blom. Historicus Blom ontvangt het eredoctoraat op voordracht van prof. dr. Ann-Sophie Lehmann van de Faculteit der...