Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

The twin-arginine translocation network of Bacillus subtilis

03 december 2012

Promotie: dhr. C.G. Monteferrante, 12.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: The twin-arginine translocation network of Bacillus subtilis

Promotor(s): prof.dr. J.M. van Dijl

Faculteit: Medische Wetenschappen

Nader inzicht in transporteiwitten over membranen

Het transport van eiwitten over biologische membranen is van cruciaal belang voor alle levende organismen, omdat de getransporteerde eiwitten veelal betrokken zijn bij essentiële processen.

Carmine Monteferrante verrichtte onderzoek naar de gram-positieve bodembacterie Bacillus subtilis, een van de micro-organismen die vaak worden ingezet voor fundamenteel onderzoek naar eiwittransport. B. subtilis bezit verschillende eiwitsecretieroutes, die er voor zorgen dat eiwitten naar verschillende bestemmingen binnen en buiten de cel gedirigeerd worden. Een van deze routes, de zogenaamde twin-arginine translocatie (tat-)route, herkent eiwitten met twee naast elkaar liggende arginine residuen in het signaalpeptide. Deze eiwitten worden vervolgens in een volledig gevouwen conformatie via de tat-route gesecreteerd.

Het onderzoek levert nieuwe inzichten op in de globale netwerkorganisatie, de driedimensionale structuur en de mechanismen voor kwaliteitscontrole, die relevant zijn voor eiwittransport via de tat-route naar de cytoplasmamembraan, de celwand of het externe milieu van B. subtilis. Bovendien toonde Monteferrante aan dat milieuomstandigheden een sterke invloed hebben op de specificiteit van eiwittransport via de tat-route. Deze inzichten kunnen onder meer bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe medicijnen.

Carmine Monteferrante (Italië, 1984) studeerde Industriële Biotechnologie te Pavia, Italië. Hij verrichtte zijn onderzoek aan de afdeling Medische Microbiologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Het onderzoek werd medegefinancierd door de Europese Commissie. Monteferrante blijft na zijn promotie werkzaam als onderzoeker in het UMCG.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:42
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 10 september 2018

  ZonMW-subsidie voor studie naar niertransplantatie

  Onderzoekers van de sectie Nefrologie & Transplantatie van het UMCG hebben een subsidie van maar liefst 1,2 miljoen euro gekregen van Zon MW. De subsidie is voor een groot multicenter onderzoek bij patiënten ouder dan 65 jaar die een niertransplantatie...

 • 07 september 2018

  UMCG onderzoekt effect behandeling met virtual reality voor fantoompijn

  Het UMCG doet mee aan een groot internationaal onderzoek naar een nieuwe behandeling van fantoompijn. Bij deze behandeling krijgen patiënten trainingen met behulp van virtual reality en augmented reality.