Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

ZonMw Parel voor onderzoek naar geelzien bij te vroeg geboren baby’s

02 november 2012

Kinderarts-neonatoloog Peter Dijk van het Universitair Medisch Centrum Groningen kreeg op 1 november een ZonMw Parel voor zijn onderzoek naar de kosteneffectiviteit van de behandeling van geelzien bij te vroeg geboren baby’s. Door het onderzoek is de zorg aan te vroeg geboren baby’s verbeterd. Klinkend nevenresultaat is de vorming van het landelijke Neonatologie Research Netwerk. Dijk kreeg de prijs uit handen van ZonMw directeur Henk Smid, tijdens het 34e jaarcongres van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde NVK.

Voor het onderzoek ging Dijk na of het kosteneffectief is de verhouding tussen bilirubine en albumine te bepalen in het bloed van baby’s die vóór 32 weken zwangerschap worden geboren. De afbraakstof bilirubine komt bij alle baby’s vrij na de geboorte. Kinderen met te veel bilirubine in het bloed gaan geel zien (hyperbilirubinemie). Bilirubine die zich aan albumine hecht is niet schadelijk. Maar hoge waarden vrije bilirubine in het bloed kunnen schade aanrichten in de hersenen en tot blijvende ontwikkelingsstoornissen leiden. Dit is tegen te gaan met lichttherapie.

Dijk onderzocht of bepaling van de B:A-ratio (bilirubine:albumine verhouding) de effectiviteit van de behandeling zou vergroten en of dit goedkoper was. Het onderzoek heeft aangetoond dat het voor de totale onderzochte groep baby’s niet kosteneffectief deze B:A-ratio te bepalen. Daarnaast bracht het onderzoek aan het licht dat de zorg aan baby’s die geelzien op andere punten kon worden verbeterd.

Duurzame samenwerking belangrijkste spin-off

Samenwerking van meerdere Neonatologie Intensive Care Units (NICU’s) was noodzakelijk om voldoende baby’s in het onderzoek te kunnen includeren. Alle tien NICU’s in Nederland wilden meewerken. Uit deze samenwerking is het Neonatologie Research Netwerk (NNRN) ontstaan, een duurzaam onderzoeksnetwerk van alle NICU’s. In dit netwerk lopen nu vier onderzoeken en de samenwerking wordt verder uitgebreid.

Nieuwe richtlijn

De samenwerking heeft ook geleid tot een nieuwe richtlijn voor de behandeling van de bilirubine-problematiek bij te vroeg geboren baby’s, verbeteringen in de behandeling met licht- of fototherapie, zorgvuldig geijkte meetapparatuur om de bilirubinewaarden te bepalen, en een landelijke snelle invoering van de nieuwste versie van de Bayley’s ontwikkelingstest. Voor de lange termijn kan het NNRN bijdragen aan een betere kwaliteit van zorg voor alle baby’s op de NICU’s en hun ouders.

ZonMw programma DoelmatigheidsOnderzoek

Vooruitgang in de zorg vraagt onderzoek en ontwikkeling. ZonMw stimuleert en financiert gezondheidsonderzoek, zorginnovatie en het gebruik van ontwikkelde kennis. Opdrachtgevers van ZonMw zijn het ministerie van VWS en NWO. De BARTrial is gefinancierd vanuit het ZonMw-programma DoelmatigheidsOnderzoek (DO), dat onderzoek stimuleert naar kwalitatief hoogstaande zorg tegen aanvaardbare kosten en praktische toepassing van wetenschappelijk onderbouwde innovaties in de zorg. De ZonMw Parel is een prijs die enkele malen per jaar wordt uitgereikt aan ZonMw-projecten die als voorbeeld en inspiratie dienen voor de projecten die subsidie ontvangen van ZonMw.

Noot voor de redactie

Meer informatie over de Parel via Mirjam Dijkema (Communicatie ZonMw), 070-3495295, dijkema@zonmw.nl. Inhoudelijke informatie over het onderzoek via persvoorlichting UMCG, (050) 361 22 00.

De factsheet over deze Parel is te vinden op www.zonmw.nl/parels.

Meer informatie over het neonatologie netwerk is te vinden op op www.neonatologiestudies.nl. Meer informatie over geelzien bij baby’s is te vinden op www.babyzietgeel.nl.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:51

Meer nieuws

 • 15 juni 2021

  Van ‘gesloten’ wetenschap naar Open Science

  Vera Heininga is sinds januari 2021 de Open Science coördinator en beoogd programmaleider van het aanstaande Open Science programma van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze promoveerde in 2017 met een proefschrift dat ten dele gericht was op...

 • 10 juni 2021

  Betere gezondheid bij 75-plussers met eigen gebit

  75-plussers die hun eigen gebit nog hebben, hebben doorgaans een betere gezondheid dan leeftijdgenoten zonder eigen gebit.

 • 01 juni 2021

  Anticonceptiepil veroorzaakt geen depressieve klachten

  In volwassenen vrouwen veroorzaakt de anticonceptiepil geen depressieve klachten. Dat concludeert arts-onderzoeker Anouk de Wit van het Universitair Medisch Centrum Groningen samen met medeonderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en het...