Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Nieuwe toppers voor De Jonge Akademie

20 november 2012

Jaarlijks kiest De Jonge Akademie tien nieuwe, baanbrekende onderzoekers om haar gelederen te versterken. De Jonge Akademie is binnen de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen een zelfstandig platform van jonge topwetenschappers met activiteiten op het gebied van interdisciplinariteit, wetenschapsbeleid en wetenschap en samenleving. Naast bewezen wetenschappelijke kwaliteit beschikken leden over een brede belangstelling voor wetenschapsbeoefening en wetenschapscommunicatie. Een lidmaatschap is voor vijf jaar. De officiële installatie van de nieuwe leden vindt plaats op 19 maart 2013 in het Trippenhuis van de KNAW.

Van de tien nieuwe leden van de Jonge Akademie zijn er twee aan de Rijksuniversiteit Groningen verbonden:

Prof. dr. Herman Paul (Secularisatiestudies, Rijksuniversiteit Groningen, Historiografie en Geschiedfilosofie, Universiteit Leiden)

Over welke eigenschappen moet een goede wetenschapper beschikken? Het onderzoek van historicus Herman Paul (1978) naar de persona van de wetenschapper maakt veel reacties los. Hij zoekt voor dit project nadrukkelijk de internationale samenwerking en legt de media uit waarom dit project (ook) relevant is voor wie wetenschapsfraude wil bestrijden. De vraag wat (historische) wetenschap is, en hoe je wetenschap het best kunt beoefenen staat centraal in zijn onderzoek. In twee interviewbundels met wetenschappers - een genre dat hij graag wil uitbouwen – heeft hij collega’s uit andere vakgebieden uitvoerig bevraagd over hun denken en doen.

Herman Paul als universitair docent historiografie en geschiedfilosofie aan de Universiteit Leiden en bijzonder hoogleraar secularisatiestudies aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen.

Het onderzoek dat prof. dr. Paul aan de RUG verricht, naar beelden en beeldvorming van secularisatie, brengt meerdere vakgebieden bijeen. Het project gaat na hoe grote verhalen over religieuze neergang in verschillende disciplines fungeren, wat voor religieuze of ideologische agenda’s zij dienen en welk gedrag of beleid zij stimuleren. Op 24 september 2013 zal prof. dr. Paul hieraan zijn oratie te wijden.

Prof. dr. Irene Tieleman (Dierecologie, Rijksuniversiteit Groningen)

Ecologe Irene Tieleman (1973) zette al tijdens haar studie een eigen onderzoekslijn op, die wereldwijd als uniek wordt erkend. Haar onderzoek richt zich op hoe vogels leven en overleven in uiteenlopende leefomgevingen en hoe ze omgaan met veranderingen daarin. Gefascineerd door de wisselwerking tussen organisme en leefomgeving maakt ze veel gebruik van kennis buiten de ecologie om inzicht te krijgen in aanpassingsmechanismen. Door miniaturisatie van elektronica lukte het haar bijvoorbeeld beter zicht te krijgen op thermodynamica van vogels in zinderend hete woestijnen. Als Rosalind Franklin Fellow van haar universiteit is zij zich zeer bewust van het belang van vrouwelijke rolmodellen voor jong wetenschappelijk talent.

Zie ook: website KNAW

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:48

Meer nieuws

 • 16 maart 2023

  Jacquelien Scherpen wint Prins Friso Ingenieursprijs 2023

  Jacquelien Scherpen, Director of Engineering aan de Faculty of Science and Engineering (RUG), is door de vakjury uitgeroepen tot Ingenieur van het Jaar 2023. Zij ontving de Prins Friso Ingenieursprijs 2023 gisteren, 15 maart, in bijzijn van prinses...

 • 16 maart 2023

  Ben Feringa awarded Honorary Doctorate from Bratislava University

  On March 15, 2023, the Slovak University of Technology in Bratislava awarded the title of "Doctor honoris causa" to Nobel laureate Ben Feringa from the Stratingh Institute for Chemistry (University of Groningen).

 • 14 maart 2023

  'Troost is betekenis kunnen geven aan verlies'

  Betekenis kunnen geven aan verlies. Dat is troost. Christoph Jedan, hoogleraar ethiek en godsdienstfilosofie, verdiepte zich in troostliteratuur van theologen en van filosofen uit de Klassieke Oudheid.