Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Rate control in atrial fibrillation

26 november 2012

Promotie: dhr. H.F. Groenveld, 12.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Rate control in atrial fibrillation

Promotor(s): prof.dr. I.C. van Gelder, prof.dr. M.P. van den Berg, prof.dr. D.J. van Veldhuisen

Faculteit: Medische Wetenschappen

Behandeling permanent boezemfibrilleren kan eenvoudiger en goedkoper

Patiënten met permanent boezemfibrilleren hoeven minder vaak ter controle naar het ziekenhuis dan vooralsnog wordt verondersteld. Een controlebehandeling met ‘matige frequentie’ volstaat. Ook hoeven de patiënten minder medicijnen te gebruiken en hebben ze minder aanvullend onderzoek nodig dan gedacht. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Hessel Groenveld.

Boezemfibrilleren is de meest voorkomende hartritmestoornis. Op dit moment hebben meer dan zes miljoen mensen in Europa last van boezemfibrilleren en naar verwachting gaat dit aantal de komende decennia verdubbelen, onder meer ten gevolge van de vergrijzing. Hessel Groeneveld vergeleek de effecten van strenge en gematigde controlestrategie bij permanent boezemfibrilleren op de levensverwachting en kwaliteit van leven.

Bij de gematigde behandelstrategie behaalden 97% van de patiënten de gewenste hartfrequentie, bij de strenge behandelstrategie ‘slechts’ 67% van de patiënten, zo stelt de promovendus vast. De behandelstrategieën blijken niet van elkaar te verschillen ten aanzien van kwaliteit van leven of levensverwachting. Groenveld stelt vast dat patiënten met permanent boezemfibrilleren volgens een gematigde frequentie controlestrategie behandeld kunnen worden. Er is minder medicatie nodig, minder aanvullend onderzoek en minder ziekenhuisbezoek. Dit maakt de behandeling eenvoudiger en goedkoper.

Hessel Groenveld (Oldenzaal, 1981) studeerde Geneeskunde te Groningen. Hij verrichtte zijn onderzoek aan de afdeling Cardiologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Het onderzoek werd mede gefinancierd door de Nederlandse Hartstichting. Groenveld is in opleiding tot cardioloog in het UMCG.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:41

Meer nieuws