Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Natuur voor mensen

13 November 2012

Inaugural lecture: Ms. prof. A.E. van den Berg, 16.15 uur, Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Title: Natuur voor mensen

Leeropdracht: Beleving en waardering van natuur en landschap, vanwege de Stichting bijzondere leerstoelen Natuurbeheer

Faculty: Spatial Sciences

Last modified:13 March 2020 01.00 a.m.
printView this page in: Nederlands

More news