Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Asset information for FMEA-based maintenance

15 november 2012

Promotie: dhr. A.J.J. Braaksma, 12.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Asset information for FMEA-based maintenance

Promotor(s): prof.dr.ir. J.C. Wortman, prof.dr.ir. G.J.C.G. Gaalman

Faculteit: Economie en Bedrijfskunde

Toepassing van de FMEA-methodiek in de procesindustrie

FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) is een methode die het gevolg van mogelijk falen op een product of een proces onderzoekt en analyseert. Het doel is preventieve constructie- of procesmaatregelen te treffen. Het promotieonderzoek van Jan Braaksma heeft als doel bij te dragen aan het informatiemanagement voor het onderhoud van kapitaalgoederen in de procesindustrie. Onderhoud heeft een belangrijke rol in het waarborgen van de integriteit van kapitaalgoederen en dus in het waarborgen van betrouwbaarheid, veiligheid en duurzaamheid van deze kapitaalgoederen. Een conclusie van het onderzoek is dat feedback op de informatie die gebruikt wordt in de FMEA’s verbeterd dient te worden. Daarbij wordt voorgesteld informatie van kritieke installaties anders te behandelen dan van niet-kritieke installaties. Het proefschrift omvat verder voorstellen de effectiviteit van kapitaalgoedinformatie te verhogen voor het gebruik in FMEA.

Jan Braaksma (Leeuwarden, 1980) studeerde bedrijfswetenschappen aan de Universiteit Twente. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de RUG. Tegenwoordig is hij werkzaam als universitair docent maintenance engineering bij de Universiteit Twente.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:42
printView this page in: English

Meer nieuws

  • 16 januari 2019

    Een bonuskaart voor hartpatiënten

    Zoveel mogelijk wasmiddel en ketchup verkopen is niet langer de heilige graal in marketing, stelt hoogleraar Tammo Bijmolt. Zo werkt hij mee aan een spaarprogramma dat hart- en vaatpatiënten moet stimuleren tot medicijnentrouw en gezond gedrag. ‘Onderzoek...

  • 15 januari 2019

    Resultaatgerichte aansturing in de publieke sector verhoogt motivatie én prestaties

    Het gebruik van resultaten bij de aansturing van medewerkers heeft ook in de publieke sector positieve effecten. Zogenoemde resultatenaansturing verhoogt de extrinsieke motivatie van medewerkers en leidt tot betere prestaties van de afdeling. Dat concluderen...

  • 10 januari 2019

    Gemeentelijke woonlasten stijgen fors door hogere afvalstoffenbelasting

    De gemeentelijke woonlasten stijgen dit jaar flink meer dan voorgaande jaren. Huurders betalen 5,4 procent meer, eigenaar-bewoners 4,3 procent. De stijging wordt veroorzaakt doordat de landelijke overheid de afvalstoffenbelasting met 139 procent verhoogt...