Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Maag-, darm- en leverziekten, i.h.b. de ischemische aandoeningen van het maagdarmkanaal

06 november 2012

Oratie: dhr. prof.dr. J.J. Kolkman, 16.15 uur, Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Titel: Zuurstof in maag en darm: hoeveel is genoeg?

Leeropdracht: Maag-, darm- en leverziekten, i.h.b. de ischemische aandoeningen van het maagdarmkanaal

Faculteit: Medische Wetenschappen

Het maagdarmkanaal wordt ruim van bloed voorzien. Toch kan zuurstoftekort (ischemie) ontstaan door vaatvernauwingen of vaatkramp. Met PCO2-meting in maag en darm (tonometrie) kan deze ischemie worden vastgesteld. In zijn oratie beschrijft prof.dr. Jeroen Kolkman de ontwikkeling van de ischemietest. Hij laat zien wat de effecten van deze functietest zijn geweest voor het inzicht in het ziektebeeld.

In Medisch Spectrum Twente, waar Kolkman werkzaam is als maag- darm- en leverarts, is een landelijk verwijscentrum ontstaan voor maagdarm-ischemie. In dat centrum werken maag-darm-leverartsen, vaatchirurgen en interventieradiologen nauw samen. De focus ligt op diagnostiek en behandeling van maagdarm-ischemie. Het aantal verwijzingen stijgt gestaag richting 300 per jaar.

Men onderscheid tegenwoordig drie groepen: meervatslijden, eenvatslijden en ischemie door vaatkramp. Bij meervatslijden is vaak sprake van een bedreigende ziekte, met risico op darminfarct en frequente noodzaak tot spoedige behandeling. Bij eenvatslijden, vaak compressie van de maagslagader door het middenrif, ontstaan minder vaak klachten. Wanneer op grond van anamnese, tonometrie en vaatvernauwing patiënten worden geselecteerd voor behandeling kan bij meer dan 80 procent verbetering van klachten worden bereikt. Vaatkramp tenslotte, bestaat in twee vormen: tijdens shock of hartfalen, dan wel als buikmigraine. Mensen met vermeende buikmigraine blijken in de meerderheid succesvol te kunnen worden behandeld met vaatverwijders.

Kolkman besluit zijn oratie met een vooruitblik. Toekomstige onderzoeksthema’s omvatten het beter vastleggen van het ziektebeeld (klachten en risicofactoren), eenvoudiger diagnostiek, vaststellen van de prevalentie en verder onderbouwen van de behandeling met gerandomiseerde studies.

Contact: via de persvoorlichters van het UMCG, tel. 050-361 2200, e-mail: communicatie@umcg.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:41
printView this page in: English

Meer nieuws