Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Het fenomeen van de geografische ervaring. Een fenomenologisch onderzoek naar opvattingen van filosofen en geografen over het ervaren van plaats en ruimte

08 november 2012

Promotie: dhr. J.A. Koppen, 14.30 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Het fenomeen van de geografische ervaring. Een fenomenologisch onderzoek naar opvattingen van filosofen en geografen over het ervaren van plaats en ruimte

Promotor(s): prof.dr. P.P.P. Huigen, prof.dr. R.W. Boomkens

Faculteit: Ruimtelijke Wetenschappen

Het fenomeen van de geografische ervaring

Plaatsen die wij bewust waarnemen, laten ons zelden onverschillig. We hebben er een mening over, zeker als een plaats emoties bij ons opwekt. Het proefschrift van Hans Koppen gaat over het fenomeen van de geografische ervaring, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar de bijzondere variant. De bijzondere geografische ervaring betreft het rechtstreeks, persoonlijk en indringend ervaren van een plaats.

Het begrip geografische ervaring wordt in de geografie weinig gebruikt. Een mogelijke reden is dat het ervaren binnen de wetenschap een enigszins twijfelachtige status heeft, wat een gevolg is van de subjectieve connotaties die in dat begrip doorklinken. In dit proefschrift wordt het fenomeen van de bijzondere geografische ervaring gepresenteerd, onderzocht en doordacht. Het doel is een verdedigbare benadering van de manier waarop mensen hun omgeving ervaren en daar betekenis aan toekennen. Kenmerkend voor deze studie is dat daarin, naast geografisch en filosofisch onderzoek naar de fenomenen plaats en ruimte, veel aandacht wordt geschonken aan de persoonlijke en procesmatige elementen van het ervaren en aan de waardegeoriënteerde en zingevende aspecten daarvan. Ook lichamelijke en overgeërfde elementen die een rol spelen bij het ervaren van plaats en ruimte komen aan de orde. Een stelling die daaruit voortvloeit is dat mensen essentieel ruimtelijk van aard zijn.

Hans Koppen (Nederlands-Indië, 1949) behaalde na de Pedagogische Academie (1969-1972) de Akte MO-B Aardrijkskunde (1972-1978). Na een loopbaan in management en bestuur volgde hij de masteropleiding Culturele Geografie aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de RUG. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij dezelfde faculteit. Koppen publiceert over historische en geografische onderwerpen.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:42
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws