Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Patria ed Affetti. Jewish identity and risorgimento nationalism in the oeuvres of Samuel Luzzatto, Isaac Reggio and David Levi

08 november 2012

Promotie: dhr. A. Grazi, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Patria ed Affetti. Jewish identity and risorgimento nationalism in the oeuvres of Samuel Luzzatto, Isaac Reggio and David Levi

Promotor(s): prof.dr. W.J. van Bekkum, prof.dr. P.H. Bossier

Faculteit: Letteren

Joodse identiteit en Risorgimento-nationalisme in de oeuvres van Samuel Luzzatto, Isaac Reggio en David Levi

Alessandro Grazi deed onderzoek naar de houding van Joden tegenover de moderniteit in het negentiende-eeuwse Italië en de vraag in welke mate hun reacties het resultaat waren van geografisch, sociaal en politiek verschillende leefomstandigheden. Twee sterk uiteenlopende tendensen komen naar voren met betrekking tot de Joodse identiteit en de verhouding tussen Jodendom en moderniteit.

Samuel David Luzzatto en Isaac Samuel Reggio, die onder invloed stonden van het klimaat in het Italiaanse gedeelte van het Habsburgse Rijk, zijn goede voorbeelden van de eerste tendens. Beiden ontwikkelden, hoewel op verschillende niveaus, een strategie van aanpassing aan de moderniteit die behoud van de Joodse religieuze traditie en een vorm van orthodox Jodendom mogelijk moesten maken. Zij pleitten voor een modernisering van de manieren van opvoeding en opleiding voor moderne Joden zonder dat dit grote veranderingen met zich meebracht voor de definities van Jodendom en Joodse identiteit.

Een alternatieve strategie werd geformuleerd door David Levi, geboren en getogen in het milieu van het Piëmontese Jodendom. Zijn houding tegenover de moderniteit kan het beste als seculier worden gedefinieerd. In tegenstelling tot Luzzatto en Reggio verliet Levi de religieuze traditie van het Jodendom, maar zonder zijn sterke band met de Joodse identiteit volledig te laten vallen. Deze twee tegenovergestelde houdingen werden gekoppeld aan uiteenlopende opvattingen over de betekenis van de Italiaanse identiteit, Risorgimento en het bijhorende proces van nation building.

Alessandro Grazi (Italië, 1979) studeerde Literary Studies (research master) aan de Universiteit van Amsterdam. Hij verrichtte zijn onderzoek aan de Faculteit der Letteren van de RUG.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:42
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws