Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Zes aanmoedigingsprijzen voor jong talent

30 november 2012

Op 30 november 2012 ontvangen zes getalenteerde studenten in exacte en technische vakken van de RUG een aanmoedigingsprijs van 500 euro bij de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem. De winnaars zijn: Robert Wezeman (Wiskunde en technische wiskunde, Lammert Wiersma (Natuurkunde en technische natuurkunde), Nittert Marinus (Scheikunde), Allard Dupuis (Informatica en technische informatica), Eva Bons (Life science and technology) en Jasper van den Sigtenhorst (Chemische technologie). Zij behaalden in het eerste jaar de beste studieresultaten op hun vakgebied.

Er worden in totaal 48 aanmoedigingsprijzen uitgereikt aan jonge talenten in de exacte en technische wetenschappen. Hun gemiddelde studieresultaat in het eerste jaar is een 9 en 23 procent van de winnaars is vrouw. Eén informaticastudente (Universiteit Leiden) rondde haar eerste studiejaar gelijktijdig af met haar VWO en haalde bovendien gemiddeld een 9,6 voor haar studie Informatica.

Omdat de behoefte aan talenten in de exacte en technische vakken groot blijft, stimuleren verschillende organisaties en bedrijven deze studenten. De prijzen zijn dit jaar beschikbaar gesteld door het Platform Wiskunde Nederland, de Stichting Physica, Philips, Shell Global Solutions International, NGI Platform voor ICT-professionals, KVGN, het platform voor de gaswereld, het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium, NWO Chemische Wetenschappen en Stichting Kennispark Twente.

Daarnaast worden dit jaar acht afstudeerprijzen (van 5000 en 2000 euro) voor Jong Talent uitgereikt. Bart Postma (RUG) behaalde in deze categorie een eervolle vermelding (van 1000 euro) voor de M&I/Partners Informatie Scriptieprijs.

Belangrijke criteria voor de afstudeerprijzen zijn het innovatieve karakter, de theoretische onderbouwing en de betekenis voor de maatschappij. De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem verzorgt jaarlijks de onafhankelijke jurering en de prijsuitreiking. Volgend jaar zijn er opnieuw Jong Talent Prijzen te winnen. Zie ook: www.khmw.nl

Noot voor de redactie

Voor meer informatie: Terlouw & Schotman Communicatie, Janny Terlouw, telefoon: 070-3872987, e-mail: a.terlouw tscommunicatie.nl. Prijsuitreiking: Spaarne 17, Haarlem, vrijdag 30 november 2012 om 15.30 uur.

Er zijn na 30 november digitale foto’s beschikbaar.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:50

Meer nieuws

 • 16 april 2024

  RUG ondertekent Barcelona Declaration on Open Research Information

  De Rijksuniversiteit Groningen heeft de Barcelona Declaration on Open Research Information (Verklaring Open Onderzoeksinformatie) officieel ondertekend. Dit wordt gezien als een grote stap richting verantwoordelijke onderzoeksbeoordeling en open...

 • 15 april 2024

  Techniek single-molecule niche in Zwaartekrachtonderzoek 

  Met haar expertise in single-molecule technieken gaat Dr. Kasia Tych (GBB) bijdragen aan een groot Zwaartekracht-onderzoeksprogramma

 • 15 april 2024

  Nachtzicht met kunstmatige atomen

  In Makers van de RUG belichten we elke twee weken een onderzoeker die iets concreets heeft ontwikkeld: van zelfgemaakte meetapparatuur voor wetenschappelijk onderzoek tot kleine of grote producten die ons dagelijks leven kunnen veranderen. Zo...