Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Zes aanmoedigingsprijzen voor jong talent

30 november 2012

Op 30 november 2012 ontvangen zes getalenteerde studenten in exacte en technische vakken van de RUG een aanmoedigingsprijs van 500 euro bij de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem. De winnaars zijn: Robert Wezeman (Wiskunde en technische wiskunde, Lammert Wiersma (Natuurkunde en technische natuurkunde), Nittert Marinus (Scheikunde), Allard Dupuis (Informatica en technische informatica), Eva Bons (Life science and technology) en Jasper van den Sigtenhorst (Chemische technologie). Zij behaalden in het eerste jaar de beste studieresultaten op hun vakgebied.

Er worden in totaal 48 aanmoedigingsprijzen uitgereikt aan jonge talenten in de exacte en technische wetenschappen. Hun gemiddelde studieresultaat in het eerste jaar is een 9 en 23 procent van de winnaars is vrouw. Eén informaticastudente (Universiteit Leiden) rondde haar eerste studiejaar gelijktijdig af met haar VWO en haalde bovendien gemiddeld een 9,6 voor haar studie Informatica.

Omdat de behoefte aan talenten in de exacte en technische vakken groot blijft, stimuleren verschillende organisaties en bedrijven deze studenten. De prijzen zijn dit jaar beschikbaar gesteld door het Platform Wiskunde Nederland, de Stichting Physica, Philips, Shell Global Solutions International, NGI Platform voor ICT-professionals, KVGN, het platform voor de gaswereld, het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium, NWO Chemische Wetenschappen en Stichting Kennispark Twente.

Daarnaast worden dit jaar acht afstudeerprijzen (van 5000 en 2000 euro) voor Jong Talent uitgereikt. Bart Postma (RUG) behaalde in deze categorie een eervolle vermelding (van 1000 euro) voor de M&I/Partners Informatie Scriptieprijs.

Belangrijke criteria voor de afstudeerprijzen zijn het innovatieve karakter, de theoretische onderbouwing en de betekenis voor de maatschappij. De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem verzorgt jaarlijks de onafhankelijke jurering en de prijsuitreiking. Volgend jaar zijn er opnieuw Jong Talent Prijzen te winnen. Zie ook: www.khmw.nl

Noot voor de redactie

Voor meer informatie: Terlouw & Schotman Communicatie, Janny Terlouw, telefoon: 070-3872987, e-mail: a.terlouw tscommunicatie.nl. Prijsuitreiking: Spaarne 17, Haarlem, vrijdag 30 november 2012 om 15.30 uur.

Er zijn na 30 november digitale foto’s beschikbaar.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:50

Meer nieuws

 • 27 mei 2024

  Vier eredoctoraten uitgereikt door de RUG

  De RUG heeft op vrijdag 24 mei vier eredoctoraten uitgereikt aan dr. Kate Crawford, dr. Tedros Ghebreyesus, ir. Gerrit Hiemstra en prof. dr. Mariana Mazzucato. De uitreiking vond plaats in de aula van het Academiegebouw en was onderdeel van de...

 • 24 mei 2024

  Lustrum 410 in beeld

  Lustrum 410 in beeld: We zijn alweer over de helft van ons lustrum! Geniet van een paar foto's van het lustrum tot nu toe.

 • 22 mei 2024

  2,9 miljoen voor duurzaam beheer kwelders Waddenzee

  Prof. Chris Smit (GELIFES) en prof. Kai Jensen (Universiteit van Hamburg) ontvangen een NWA subsidie van 2,9 miljoen euro voor onderzoek dat bij gaat dragen aan duurzaam behoud van de kwelders van de Waddenzee.