Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Aandacht voor angst en schoonheid gestuurd door zelfde hersendeel

'Angstcentrum' blijkt ook 'schoonheidscentrum'
10 oktober 2012

Hersenonderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Groningen hebben een nieuwe wetenschappelijke theorie ontwikkeld over de functie van de amygdala hersenkernen, belangrijke gebieden in het emotionele brein. Zij stellen dat deze kernen niet alleen een rol spelen bij angstreacties, maar een veel algemenere functie hebben bij het leren herkennen van zaken die emoties opwekken.

De amygdala kernen leren welke waarneembare eigenschappen horen bij zaken en situaties die negatieve emoties (zoals angst) kunnen opwekken, maar ook positieve emoties als schoonheid en vreugde. “De amygdala leren datgene te bekijken wat wezenlijk is voor het herkennen van belangrijke situaties. Dat kunnen gevaarlijke situaties zijn, maar ook prettige zaken, zoals een mooi schilderij of gezicht. Met even veel recht kunnen we de amygdala dus zowel een ‘schoonheidscentrum’ noemen, als een angstcentrum,” aldus dr. Frans Cornelissen, een van de onderzoekers die deze maand hun bevindingen in het tijdschrift Neuroscience and Biobehavioural Reviews publiceren.

Aandacht richten

Onze zintuigen stellen ons in staat om zaken in de wereld om ons heen waar te nemen. De zintuigsignalen komen in grote hoeveelheden binnen in de hersenen en moeten voortdurend worden beoordeeld op hun belang voor wat we op dat moment aan het doen zijn – dreigt er gevaar, of is de situatie vertrouwd? “De hersenen zijn voortdurend bezig om aandacht te geven aan de binnenkomende signalen. Hoe het beoordelen van de signalen samenhangt met onze emoties is een puzzel waarvan we nu weer een stukje gelegd hebben,” vertelt Richard Jacobs, de eerste auteur van het artikel. “Wetenschappers dachten dat de amygdala kernen vooral een rol spelen bij het opwekken van emoties die met angst te maken hebben. Wij denken nu dat ze een veel algemenere rol spelen in de manier waarop ze ervoor zorgen dat we onze aandacht richten op de juiste informatie,” aldus Jacobs. Hij legt uit dat de amygdala een abstracte vraag als ‘hoe weet je of iemand blij is’ kunnen vertalen in concrete instructies om ergens op te letten. “Dan richt je je aandacht op het waarnemen van vormen (bijvoorbeeld de stand van de lippen), kleuren, of andere kenmerken waarvan de amygdala hebben geleerd dat ze belangrijk zijn voor die specifieke emotie.”

Nieuw inzicht

De nieuwe theorie die de onderzoekers voorstellen voor de functie van de amygdala hersenkernen draagt bij aan beter inzicht in hersenziekten. De rol van de amygdala wordt bijvoorbeeld bestudeerd in relatie tot depressie, schizofrenie, posttraumatische stressstoornis, autisme en ADHD. Meer kennis over hoe emoties in de hersenen gereguleerd worden en hoe afwijkingen eruit kunnen zien, kan uiteindelijk leiden tot betere methoden voor diagnostiek, behandeling en evaluatie van hersenziekten.

Noot voor de pers

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters van het UMCG, bereikbaar op telefoonnummer (050) 361 22 00

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:52

Meer nieuws

 • 15 juni 2021

  Van ‘gesloten’ wetenschap naar Open Science

  Vera Heininga is sinds januari 2021 de Open Science coördinator en beoogd programmaleider van het aanstaande Open Science programma van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze promoveerde in 2017 met een proefschrift dat ten dele gericht was op...

 • 10 juni 2021

  Betere gezondheid bij 75-plussers met eigen gebit

  75-plussers die hun eigen gebit nog hebben, hebben doorgaans een betere gezondheid dan leeftijdgenoten zonder eigen gebit.

 • 01 juni 2021

  Anticonceptiepil veroorzaakt geen depressieve klachten

  In volwassenen vrouwen veroorzaakt de anticonceptiepil geen depressieve klachten. Dat concludeert arts-onderzoeker Anouk de Wit van het Universitair Medisch Centrum Groningen samen met medeonderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en het...