Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Rijksuniversiteit Groningen betaalt langstudeerboete zo snel mogelijk terug

09 oktober 2012

Studenten die de langstudeerboete hebben betaald, krijgen die op een zo kort mogelijke termijn teruggestort. De Rijksuniversiteit Groningen zet op het ogenblik alle zeilen bij om de daarvoor vereiste administratieve aanpassingen door te voeren. De universiteit streeft ernaar om de boete nog voor het einde van deze maand terug te storten.

Aan de Rijksuniversiteit Groningen kregen ongeveer drieduizend studenten een langstudeerboete opgelegd. Een aantal betaalde dat bedrag in één keer, anderen kozen voor gespreide betaling en stortten een eerste termijn en weer andere studenten meldden zich wel aan, maar besloten nog even te wachten met betaling.

Na overleg met de HBO-raad en de Vereniging van Nederlandse Universiteiten (VSNU) maakte staatssecretaris Zijlstra vrijdag bekend dat hij – vooruitlopend op het intrekken van de wet – de uitvoering van de langstudeermaatregel zo snel mogelijk wil stoppen. ‘We zijn nu druk bezig uit te zoeken wat hiervan de consequenties zijn, want het moet wel zorgvuldig gebeuren'', zei hij.

Vandaag stemde de Tweede Kamer in met de deelbegroting 2013. Daarmee wordt het voor de staatsecretaris mogelijk om zijn voornemen uit te voeren.

Collegevoorzitter Sibrand Poppema is bijzonder blij dat er nu duidelijkheid komt. ‘De maatregel was onrechtvaardig om dat hij zonder overgangstermijn werd ingevoerd ,’ zegt hij. ‘Daarom werden studenten getroffen die in het verleden niet hebben kunnen anticiperen op het vermijden van de boete. Ik hoop dat ze hun studie nu met hernieuwde moed kunnen voorzetten.’

Laatst gewijzigd:10 januari 2018 16:08
printView this page in: English

Meer nieuws