Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Work functioning development and evaluation of a measurement tool

31 oktober 2012

Promotie: mw. F.I. Abma, 14.30 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Work functioning development and evaluation of a measurement tool

Promotor(s): prof.dr. J.J.L. van der Klink, prof.dr. U. Bültmann

Faculteit: Medische Wetenschappen

Vragenlijst biedt inzicht in gezondheid en functioneren werkenden

Gezien de demografische veranderingen (o.a. vergrijzing), zullen er in de toekomst naar verwachting steeds meer mensen aan het werk zijn met gezondheidsklachten. De uitdaging is om werkenden te helpen op een gezonde en productieve manier aan het werk te blijven. De WRFQ-vragenlijst biedt hiertoe aanknopingspunten, zo blijkt uit onderzoek van Femke Abma.

Op basis van literatuuronderzoek en groepsinterviews met werkenden, bedrijfsartsen en leidinggevenden besloot Abma een op de Nederlandse situatie toegespitste variant te ontwikkeling van een bestaande Amerikaanse vragenlijst, de Work Role Functioning Questionnaire (WRFQ). Deze vragenlijst brengt in kaart hoe de gezondheid van een werknemer zijn/haar functioneren op het werk beïnvloedt.

Voor het evalueren van de meeteigenschappen van de WRFQ 2.0 voerde Abma een longitudinale valideringsstudie uit, waarin de betrouwbaarheid, validiteit en responsiviteit werden onderzocht in de werkende populatie. In totaal hebben 553 werkenden de WRFQ 2.0 ingevuld. De WRFQ 2.0 bestaat uit vier subschalen: werkplanning en uitvoering, fysieke taakeisen, mentale en sociale taakeisen, en flexibiliteitstaakeisen, en biedt de mogelijkheid een onderscheid te maken tussen werkenden met goede en slechte zelf gerapporteerde gezondheid.

De WRFQ 2.0 biedt handvaten voor gezamenlijke acties van de werkende, bedrijfsgezondheidszorg professionals en HRM/leidinggevenden, zo stelt Abma vast. Dit om preventieve maatregelen te treffen om werkenden te helpen duurzaam aan het werk te blijven en om daarmee optimaal functioneren in werk, arbeidsparticipatie en arbeidsintegratie te bevorderen.

Femke Abma (Schiermonnikoog, 1983) studeerde Psychologie te Groningen. Ze verrichtte haar onderzoek aan de afdeling Gezondheidswetenschappen van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en binnen het onderzoeksinstituut SHARE. Abma blijft als onderzoeker verbonden aan het UMCG.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:42
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 23 februari 2018

  Miljoenenpremies naar vier Groningse toponderzoekers

  Vier Groningse RUG-wetenschappers krijgen ieder anderhalf miljoen euro om de komende vijf jaar onderzoek te doen en een onderzoeksgroep op te bouwen. Zij ontvangen een Vici-beurs uit de Vernieuwingsimpuls van NWO. Vici is een van de grootste persoonsgebonden...

 • 21 februari 2018

  Provincie en RUG maken werk van duurzame landbouw

  De Provincie Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) slaan de handen ineen om de landbouwsector verder te verduurzamen. Hiertoe wordt een Bijzondere Leerstoel Natuurinclusieve Landbouw opgericht aan de RUG. De Provincie​draagt via haar Programma...

 • 20 februari 2018

  Zeer hoog ‘slecht‘ cholesterol bij jonge vrouwen vaak te wijten aan erfelijke aanleg

  Een zeer hoog ‘slecht‘ cholesterol bij jonge vrouwen is vaak het gevolg van een erfelijke aanleg, blijkt uit onderzoek van wetenschappers van het Universitair Medisch Centrum Groningen, gesteund door de Hartstichting. Vandaag publiceren zij, in een...