Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Community-acquired pneumonia. Monitoring and modulation of the host response

03 oktober 2012

Promotie: dhr. D. Snijders, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Community-acquired pneumonia. Monitoring and modulation of the host response

Promotor(s): prof.dr. T.S. van der Werf

Faculteit: Medische Wetenschappen

Corticosteroïden verbeteren herstel na longontsteking niet

De krachtige ontstekingsremmers corticosteroïden geven geen verbeterd herstel bij patiënten die buiten het ziekenhuis een longontsteking oplopen, blijkt uit het onderzoek van Dominic Snijders.

In zijn proefschrift brengt Snijders de afweerreactie, die optreedt bij een buiten het ziekenhuis verworven longontsteking, nauwgezet in kaart. Hij zoomt verder in op de activiteit van het stollingsysteem en op de gewijzigde samenstelling van het bloed, zogenaamde hematologische veranderingen.

In een gerandomiseerd onderzoek onder 213 patiënten met een buiten het ziekenhuis verworven longontsteking geeft de behandeling met corticosteroïden naast antibiotica geen beter klinisch herstel, zo stelt Snijders vast. Wel kan toediening van corticosteroïden extra medicamenteuze behandeling noodzakelijk maken. Ook onderzocht Snijders hematologische veranderingen bij patiënten met een buiten het ziekenhuis verworven longontsteking. D-dimeren, afbraakproducten van stollingsactivatie, blijken niet geschikt als prognostische markers. Noch als zelfstandige marker, noch in combinatie met het vaak gebruikte CURB-65 risicomodel leiden zij tot een betere risico-inschatting.

Snijders stelt vast dat hematologische veranderingen tijdens een longontsteking berusten op een verminderde inbouw van ijzer in rode bloedcellen. Dit lijkt in belangrijke mate gereguleerd te worden door het eiwit hepcidine. De inzichten uit dit proefschrift bieden aanknopingspunten voor verder onderzoek naar de werking en behandeling van buiten het ziekenhuis opgelopen longontstekingen.

Dominic Snijders (Bovenkarspel, 1978) studeerde geneeskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij verrichtte zijn onderzoek aan de afdelingen Longziekten van het Medisch Centrum Alkmaar en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Het onderzoek werd mede gefinancierd door de Foreest Medical School en de Stichting Pulmoscience. Snijders is in opleiding tot longarts in het Medisch Centrum Alkmaar.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:42
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 25 mei 2018

  Een genschakelaar om gezond oud te kunnen worden

  Ouder worden gaat vaak gepaard met een afname van spierkracht en het ontstaan van ouderdomsziekten. Het is bekend dat een caloriebeperkt dieet verouderingsprocessen kan vertragen en daardoor het ontstaan van deze ziekten. Onderzoekers van het European...

 • 24 mei 2018

  Familie IC-patiënten tevreden over kwaliteit einde-leven-zorg

  Familieleden van patiënten op de Intensive Care vinden de kwaliteit van de zorg die daar geboden wordt, goed. Ze zijn in het bijzonder tevreden over de zorg aan het einde van het leven. Als verbeterpunt geven families aan dat ze meer betrokken hadden...

 • 24 mei 2018

  Deel antipestprogramma’s effectief

  Iedereen is ervan doordrongen dat pesten onwenselijk is. De consequenties voor kinderen die op school gepest worden, zijn bijzonder negatief: van slechte schoolprestaties tot psychische klachten als depressiviteit, klachten die kunnen aanhouden tot...