Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

‘Opleiding verpleegkundige vernieuwen door betere aansluiting theorie en praktijk’

12 september 2012

De opleiding van verpleegkundigen kan en moet beter volgens prof.dr. Petrie Roodbol. Tijdens haar oratie op 11 september pleitte zij voor integratie van theorie en praktijk in een opleiding waarin school en stages in gezamenlijke verantwoordelijkheid vorm krijgen. ‘Het is belangrijk verpleegkundigen bij deze ontwikkelingen te betrekken,’ stelt Roodbol. ‘Om bij de moderne medische zorg aan te sluiten is het noodzakelijk verpleegkundigen zeggenschap te geven over hun opleiding, zoals dat bijvoorbeeld ook bij artsen gebeurt.’ Roodbol is hoogleraar Verplegingswetenschappen met educatie als aandachtsgebied.

In de huidige opleiding tot verpleegkundige zijn het de MBO- en HBO-instellingen die de te leren stof bepalen. Tijdens stages wordt de functiegerichte vertaling naar de praktijk aangeleerd. Volgens Roodbol is de kloof tussen theorie en praktijk te groot omdat in de stages het accent ligt op de directe uitvoering van het werk. Onvoldoende wordt vormgegeven aan betekenisvol leren in de praktijk om verpleegkundigen tred te laten houden met de evolutie van de medische wetenschap. Beheersing van de competentie ‘leren’ is dan ook van cruciaal belang in de snel veranderende gezondheidszorg.

Dienend

Roodbol stelt dat het beroep van verpleegkundige van oudsher dienend is. Tot in de jaren zestig van de vorige eeuw was niet de vooropleiding, maar de afkomst het criterium waarop een meisje werd toegelaten tot de opleiding. Pas in 1997 komt een einde aan de functiegerichte in-service opleiding. Door veel zorginstellingen werd dit met tegenzin geaccepteerd vanwege het wegvallen van de relatief goedkope arbeidskrachten die naar eigen inzicht voor hun eigen specifieke situatie konden worden opgeleid. In vergelijking met de opleiding tot arts en paramedicus wordt die tot verpleegkundige tot op heden vormgegeven door ‘buitenstaanders’. Roodbol pleit voor modernisering door verpleegkundigen medezeggenschap te geven in de opleiding.

Hectiek

Het aloude adagium Rust, Reinheid en Regelmaat heeft in de gezondheidszorg plaats gemaakt voor Heisa, Hectiek en Haast. Verpleegkundigen werken met piepende bewakingsapparatuur, zoemende tracers en rinkelende telefoons, en hebben te maken met een hoge turn-over van patiënten met een korte, intensieve ligduur. Ook wordt de huidige praktijk gekenmerkt door snelle ontwikkelingen in de wetenschap en techniek, hoge kwaliteitseisen, transparantie, individualisering, mondige patiënten die vaak meerdere ziektes hebben, en zero-tolerance op het gebied van fouten. Aan coördinatie worden steeds hogere eisen gesteld en verantwoordelijkheden zijn onduidelijk. Bij elke verandering wordt om scholing gevraagd. In tegenstelling tot vele andere beroepen is over bijscholingen voor de verpleegkundige beroepsgroep niets getalsmatig vastgelegd in de arbeidsvoorwaarden. Volgens Roodbol zijn aanpassingen in de arbeidsvoorwaarden voor verpleegkundigen nodig.

Dynamisch

Om veranderingen te kunnen realiseren vindt Roodbol het belangrijk dat er een reëler beeld komt van het beroep van verpleegkundige waarin autonomie een sleutelwoord is. Dit dient de basis te zijn voor innovatie in de opleiding. De eerste initiatieven komen van de grond, zoals de Friese Zorgacademie die in 2011 van start is gegaan. Vijf ziekenhuizen en drie onderwijsorganisaties zijn overeengekomen om het theoretisch en praktijkonderwijs beter op elkaar af te stemmen. Roodbol hoopt dat het nieuw te vormen kabinet, gesteund door de politiek, dergelijke ontwikkelingen met kracht steunt.

Curriculum Vitae

Petrie Roodbol (Rotterdam, 1953) is opgeleid tot verpleegkundige in het Academisch Ziekenhuis Leiden, het huidige LUMC. Daarna volgde zij opleidingen op het gebied van management en kwaliteitsbeleid, en studeerde zij verplegingswetenschappen aan de Universiteit van Limburg. In 1997 introduceerde Roodbol de functie van nurse practitioner in Nederland en promoveerde in 2005 aan de Faculteit Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen op haar proefschrift getiteld ‘Dwaallichten, struikeltochten, tolwegen en zangsporen. Onderzoek naar taakherschikking tussen verpleging en artsen.’ Roodbol heeft in diverse functies binnen het UMCG het zorgonderzoek vormgegeven. Momenteel is zij ondermeer hoofd van het Wenckebach Instituut en Hoofd van het Verpleegkundig Expertisecentrum in het UMCG. Daarnaast is zij lector Verpleegkundige Innovatie en Positionering bij de Hanzehogeschool Groningen. Ook is zij voorzitter van het netwerk Advanced Nursing Practice van de International Council of Nurses. De focus van het onderzoek van Roodbol ligt op het terrein van verplegingswetenschappelijk onderzoek, innovatie en onderzoek in de zorg, passend binnen het thema Healthy Ageing.

Noot voor de pers

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters van het UMCG, bereikbaar op telefoonnummer (050) 361 22 00.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:50

Meer nieuws

 • 15 juni 2021

  Van ‘gesloten’ wetenschap naar Open Science

  Vera Heininga is sinds januari 2021 de Open Science coördinator en beoogd programmaleider van het aanstaande Open Science programma van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze promoveerde in 2017 met een proefschrift dat ten dele gericht was op...

 • 10 juni 2021

  Betere gezondheid bij 75-plussers met eigen gebit

  75-plussers die hun eigen gebit nog hebben, hebben doorgaans een betere gezondheid dan leeftijdgenoten zonder eigen gebit.

 • 01 juni 2021

  Anticonceptiepil veroorzaakt geen depressieve klachten

  In volwassenen vrouwen veroorzaakt de anticonceptiepil geen depressieve klachten. Dat concludeert arts-onderzoeker Anouk de Wit van het Universitair Medisch Centrum Groningen samen met medeonderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en het...