Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

‘Opleiding verpleegkundige vernieuwen door betere aansluiting theorie en praktijk’

12 september 2012

De opleiding van verpleegkundigen kan en moet beter volgens prof.dr. Petrie Roodbol. Tijdens haar oratie op 11 september pleitte zij voor integratie van theorie en praktijk in een opleiding waarin school en stages in gezamenlijke verantwoordelijkheid vorm krijgen. ‘Het is belangrijk verpleegkundigen bij deze ontwikkelingen te betrekken,’ stelt Roodbol. ‘Om bij de moderne medische zorg aan te sluiten is het noodzakelijk verpleegkundigen zeggenschap te geven over hun opleiding, zoals dat bijvoorbeeld ook bij artsen gebeurt.’ Roodbol is hoogleraar Verplegingswetenschappen met educatie als aandachtsgebied.

In de huidige opleiding tot verpleegkundige zijn het de MBO- en HBO-instellingen die de te leren stof bepalen. Tijdens stages wordt de functiegerichte vertaling naar de praktijk aangeleerd. Volgens Roodbol is de kloof tussen theorie en praktijk te groot omdat in de stages het accent ligt op de directe uitvoering van het werk. Onvoldoende wordt vormgegeven aan betekenisvol leren in de praktijk om verpleegkundigen tred te laten houden met de evolutie van de medische wetenschap. Beheersing van de competentie ‘leren’ is dan ook van cruciaal belang in de snel veranderende gezondheidszorg.

Dienend

Roodbol stelt dat het beroep van verpleegkundige van oudsher dienend is. Tot in de jaren zestig van de vorige eeuw was niet de vooropleiding, maar de afkomst het criterium waarop een meisje werd toegelaten tot de opleiding. Pas in 1997 komt een einde aan de functiegerichte in-service opleiding. Door veel zorginstellingen werd dit met tegenzin geaccepteerd vanwege het wegvallen van de relatief goedkope arbeidskrachten die naar eigen inzicht voor hun eigen specifieke situatie konden worden opgeleid. In vergelijking met de opleiding tot arts en paramedicus wordt die tot verpleegkundige tot op heden vormgegeven door ‘buitenstaanders’. Roodbol pleit voor modernisering door verpleegkundigen medezeggenschap te geven in de opleiding.

Hectiek

Het aloude adagium Rust, Reinheid en Regelmaat heeft in de gezondheidszorg plaats gemaakt voor Heisa, Hectiek en Haast. Verpleegkundigen werken met piepende bewakingsapparatuur, zoemende tracers en rinkelende telefoons, en hebben te maken met een hoge turn-over van patiënten met een korte, intensieve ligduur. Ook wordt de huidige praktijk gekenmerkt door snelle ontwikkelingen in de wetenschap en techniek, hoge kwaliteitseisen, transparantie, individualisering, mondige patiënten die vaak meerdere ziektes hebben, en zero-tolerance op het gebied van fouten. Aan coördinatie worden steeds hogere eisen gesteld en verantwoordelijkheden zijn onduidelijk. Bij elke verandering wordt om scholing gevraagd. In tegenstelling tot vele andere beroepen is over bijscholingen voor de verpleegkundige beroepsgroep niets getalsmatig vastgelegd in de arbeidsvoorwaarden. Volgens Roodbol zijn aanpassingen in de arbeidsvoorwaarden voor verpleegkundigen nodig.

Dynamisch

Om veranderingen te kunnen realiseren vindt Roodbol het belangrijk dat er een reëler beeld komt van het beroep van verpleegkundige waarin autonomie een sleutelwoord is. Dit dient de basis te zijn voor innovatie in de opleiding. De eerste initiatieven komen van de grond, zoals de Friese Zorgacademie die in 2011 van start is gegaan. Vijf ziekenhuizen en drie onderwijsorganisaties zijn overeengekomen om het theoretisch en praktijkonderwijs beter op elkaar af te stemmen. Roodbol hoopt dat het nieuw te vormen kabinet, gesteund door de politiek, dergelijke ontwikkelingen met kracht steunt.

Curriculum Vitae

Petrie Roodbol (Rotterdam, 1953) is opgeleid tot verpleegkundige in het Academisch Ziekenhuis Leiden, het huidige LUMC. Daarna volgde zij opleidingen op het gebied van management en kwaliteitsbeleid, en studeerde zij verplegingswetenschappen aan de Universiteit van Limburg. In 1997 introduceerde Roodbol de functie van nurse practitioner in Nederland en promoveerde in 2005 aan de Faculteit Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen op haar proefschrift getiteld ‘Dwaallichten, struikeltochten, tolwegen en zangsporen. Onderzoek naar taakherschikking tussen verpleging en artsen.’ Roodbol heeft in diverse functies binnen het UMCG het zorgonderzoek vormgegeven. Momenteel is zij ondermeer hoofd van het Wenckebach Instituut en Hoofd van het Verpleegkundig Expertisecentrum in het UMCG. Daarnaast is zij lector Verpleegkundige Innovatie en Positionering bij de Hanzehogeschool Groningen. Ook is zij voorzitter van het netwerk Advanced Nursing Practice van de International Council of Nurses. De focus van het onderzoek van Roodbol ligt op het terrein van verplegingswetenschappelijk onderzoek, innovatie en onderzoek in de zorg, passend binnen het thema Healthy Ageing.

Noot voor de pers

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters van het UMCG, bereikbaar op telefoonnummer (050) 361 22 00.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:50

Meer nieuws

 • 27 mei 2024

  Vier eredoctoraten uitgereikt door de RUG

  De RUG heeft op vrijdag 24 mei vier eredoctoraten uitgereikt aan dr. Kate Crawford, dr. Tedros Ghebreyesus, ir. Gerrit Hiemstra en prof. dr. Mariana Mazzucato. De uitreiking vond plaats in de aula van het Academiegebouw en was onderdeel van de...

 • 24 mei 2024

  Lustrum 410 in beeld

  Lustrum 410 in beeld: We zijn alweer over de helft van ons lustrum! Geniet van een paar foto's van het lustrum tot nu toe.

 • 21 mei 2024

  Uitslag universitaire verkiezingen 2024

  De stemmen zijn geteld en de uitslag van de universitaire verkiezingen is binnen!