Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Topclass notarieel recht Groningen/Nijmegen van start

03 september 2012

Het Notarieel Instituut Groningen (NIG) van de Rijksuniversiteit Groningen en het Centrum voor Notarieel Recht (CNR) van de Radboud Universiteit Nijmegen starten in september 2012 in samenwerking een Topclass Notarieel Recht voor de getalenteerde en ambitieuze notariële student.

Doel

Met de Topclass wordt aan de getalenteerde, ambitieuze notariële student speciale aandacht geschonken. Het doel is om de student onder gelijkgestemden extra te enthousiasmeren voor zowel de wetenschapsbeoefening als de notariële (advies)praktijk waar wetenschappelijke vaardigheden de doorslag geven. Er zal een beroep worden gedaan op de wetenschappelijke en vakinhoudelijke zelfredzaamheid. Door de uitwisseling van gedachten wordt extra gestimuleerd dat de student een kritische en reflectieve houding ten aanzien van rechtsvragen aanneemt. Bovendien zal het samenwerken met collega studenten uit een andere universiteitsstad tot een leerzame uitwisseling van ervaringen en contacten leiden. Is het recht te Groningen hetzelfde als in Nijmegen?

De topclassstudent krijgt een prachtig, kort en krachtig en niet alledaags, programma aangeboden.

Werkvorm

De bijeenkomsten hebben aantrekkelijke werkvormen: kleinschalige, interactieve studiebijeenkomsten. Het aantal deelnemers per cursus is beperkt. De bijeenkomsten worden geleid door topdocenten van beide universiteiten alsmede door externe (internationale) topdocenten/onderzoekers.

Kenmerkend is dat de studenten grotendeels zelf zorgdragen voor de input en het studiemateriaal. Zij worden gestimuleerd gebruik te maken van de ruim voorhanden zijnde (it-)faciliteiten ter faculteit en elders. Een toets ontbreekt, mede gelet op het feit dat een beroep wordt gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de student. Wel kan men tussentijds uit de class ontslagen worden wegens gebrek aan input.

Extracurriculair

Het Topclassprogramma maakt geen deel uit van het bestaande curriculum en wordt derhalve gevolgd naast het reguliere programma. Er wordt verondersteld dat de student die deel wenst te nemen aan het programma voldoende ruimte heeft om aan alle verplichtingen te voldoen en derhalve bereid is om extra energie in zijn studie te steken, Als het programma is afgerond, ontvangt men indien de input voldoende is geweest, een certificaat.

Data en plaats van bijeenkomst

De bijeenkomsten zullen in beginsel afwisselend plaatsvinden in Groningen en Nijmegen, op vrijdagmiddag. De slotbijeenkomst is in Amsterdam.

TOPCLASS Nijmegen-Groningen

Datum

Spreker

Locatie

28 sept 2012

Prof. C.J.H. Jansen (RUN)

Nijmegen

12 okt 2012

Mr. J.H. Lieber (Raadsheer Hof Arnhem, oud-notaris)

Groningen

02 nov 2012

Prof. W.J. Zwalve (UL en RUG)

Nijmegen

16 nov 2012

Prof. J.H.M. Willems (RUG)

Groningen

30 nov 2012

Prof. B.M.E.M. Schols (RUN)

Nijmegen

14 dec 2012

Prof. H. Mostert (University of Cape Town en RUG)

Groningen

25 jan 2013

Stichting tot bevordering der notariële wetenschap

Amsterdam

Selectie en aanmelding

De Topclass is in beginsel bedoeld voor alle extra gemotiveerde notariële studenten, die ten tijde van de aanvang van de Topclass hun propedeuse hebben behaald en zo’n 90 EC aan postpropedeutische vakken.

Bovengemiddelde resultaten (goed tot uitstekend) strekken tot aanbeveling, maar de motivatie van de student waarom hij of zij een bijdrage kan leveren aan de class is met name van belang. De student dient een motivatie van maximaal één A4 te schrijven waarin wordt aangegeven waarom hij de class kan versterken. Die motivatie speelt een rol bij de selectie als zich meer studenten hebben ingeschreven dan er toegelaten kunnen worden. Als het niet mogelijk is om een onderscheid te maken op grond van de kwaliteit van de motivatie, geldt het gemiddeld behaalde cijfer.

Aanmelden kan tot en met 15 september 2012. De student dient zich aan te melden door middel van een brief (liefst per e-mail) waarin gemotiveerd wordt waarom hij of zij denkt een bijdrage te kunnen leveren aan de class. Deze wordt, samen met c.v. en een recente cijferlijst, ingeleverd bij prof. mr. W.D. Kolkman, w.d.kolkman@rug.nl, kamer 202 Harmoniegebouw.

Laatst gewijzigd:02 januari 2024 14:53

Meer nieuws

 • 12 januari 2024

  Leon Verstappen gedecoreerd tijdens jubileumcongres

  Leon Verstappen (Meijel, 1965), hoogleraar Notarieel Recht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen, is vrijdag 12 januari verrast met een Koninklijke Onderscheiding in de categorie Officier in de Orde van Oranje Nassau...

 • 11 december 2023

  Join the 'Language and AI' community

  As a part of the Jantina Tammes School, the 'Language and AI' theme is an interdisciplinary initiative that aims to encourage collaboration among academics, PhD candidates, students, and industry representatives who share a keen interest in the...

 • 05 december 2023

  Botsende mensenrechten: hoever mogen demonstranten gaan?

  Snelwegblokkades, anti-abortusdemonstranten en fakkelzwaaiers bij politici thuis. Het recht om te demonstreren is een groot goed, maar soms schuurt het met andere mensenrechten. Noor Swart onderzoekt voor haar proefschrift het Nederlandse...