Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Entrepreneurship and bribery in a transition economy. Theory and firm-level evidence in Vietnam

20 september 2012

Promotie: dhr. P.A. Tu, 14.30 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Entrepreneurship and bribery in a transition economy. Theory and firm-level evidence in Vietnam

Promotor(s): prof.dr. H. van Ees

Faculteit: Economie en Bedrijfskunde

Omkoping in Vietnam als transitie-economie

Het onderzoek gaat in op de oorzaken en gevolgen van corruptie voor bedrijven en ondernemers in Vietnam. Dit land bevindt zich in de transitie van een centraal geleide economie naar een markteconomie. Corruptie kent vele vormen, maar in dit proefschrift gaat het over omkoping: de betaling van kleine geldbedragen aan overheidsambtenaren om iets geregeld te krijgen zoals het (sneller) verkrijgen van een vergunning of lagere belastingen. Op basis van een logistische analyse van het gedrag van 352 Vietnamese ondernemers concludeert onderzoeker Phan Anh Tú dat de kans op omkoping kan worden verklaard uit bedrijfs- en omgevingskenmerken. Meer in het bijzonder geldt, dat de kans dat een bedrijf in een transitie-economie steekpenningen aan een overheidsambtenaar betaalt, wordt beïnvloed door bedrijfskenmerken (duur en omvang van de onderneming) en door de bedrijfsomgeving (vooral de concurrentie en de kwaliteit van de overheidsdiensten). Ook persoonlijke banden met overheidsambtenaren beïnvloeden de kans op omkoping. Deze versterken exclusiviteit, bevorderen loyaliteit binnen de groep en het onderlinge vertrouwen, en vergroten zo de verleiding en de gelegenheid voor illegale praktijken zoals omkoping. Het blijkt dat banden met lokale ambtenaren de kans op omkoping vergroten, terwijl banden met rijksambtenaren deze kans verkleinen.

Tot slot blijkt omkoping onderhevig aan afnemende meeropbrengsten: een beetje omkoping leidt tot een verbetering van de bedrijfsprestaties. Naarmate de bedragen voor omkoping groter worden, neemt de bedrijfsprestatie minder toe en uiteindelijk af. Er bestaat dientengevolge een niet-lineair verband tussen de omvang van de omkoping en de bedrijfsprestaties. Het is van belang dat er een beter begrip van bedrijfsspecifieke dimensies van omkoping komt, enerzijds ter ondersteuning van de ontwikkeling van beleid om omkoping in transitie-economieën te reduceren, anderzijds om managers te helpen adequaat om te gaan met corruptie.

Phan Anh Tú (Vietnam, 1978) behaalde zijn masterdiploma International Economics and Business in 2007 aan de RUG. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de RUG.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:42
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws