Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Organizing intra-organizational networks for innovation

13 september 2012

Promotie: dhr. H.L. Aalbers, 14.30 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Organizing intra-organizational networks for innovation

Promotor(s): prof.dr.drs. W.A. Dolfsma, prof.dr. R.T.A.J. Leenders

Faculteit: Economie en Bedrijfskunde

Intra-organisatorische netwerken voor innovatie

Innovatie is het vermogen van organisaties om zichzelf te vernieuwen, hetgeen de basis is voor toekomstig concurrentievoordeel. Niettemin wordt het structureren van innovatie vaker gezien als een 'contradictio in terminis' dan als een levensvatbare strategische doelstelling. Een belangrijke reden voor deze discrepantie is dat het genereren van innovatieve resultaten sterk verankerd is in de onderliggende structuren van samenwerking tussen werknemers. Het proefschrift van Rick Aalbers behandelt de relatie tussen de formele en informele menselijke samenwerking binnen organisaties, vanuit het perspectief van een intra-organisationeel netwerk. Het verkent de wijze waarop deze netwerken het structureren van intra-organisationele innovatie toelaten. Eerder onderzoek naar innovatie benadrukt vooral de rol van de innovatiegemeenschap als een entiteit op zich. Het onderzoek van Aalbers richt zich echter specifiek op het gedrag en de netwerkantecedenten op het niveau van het individu, in relatie tot innovatieve activiteiten. Meer specifiek adresseert het de meest geëigende manieren om als management in dergelijke organisatienetwerken te interveniëren. Netwerkinterventie wordt daarbij bekeken vanuit verschillende invalshoeken, zoals een gerichte taskforce-interventie en een grootschalige reorganisatie. Als zodanig leidt dat tot inzicht in de kenmerken van individuele betrokkenheid bij intra-organisationele innovatieve kennisoverdracht.

Rick Aalbers (Zwolle, 1980) studeerde economie en bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde in Groningen. Behalve onderzoeker bij de RUG is hij manager bij Deloitte Consulting.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:42

Meer nieuws