Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

3rd ASEM Rectors’ Conference: Top universiteiten Europa en Azië bijeen in Groningen

19 september 2012

Van 24 t/m26 september is de Rijksuniversiteit Groningen gastheer van de derde ASEM Rectors’ Conference. Samen met de Asia-Europe Foundation (ASEF) en het ASEAN University Network organiseert de Rijksuniversiteit Groningen een prestigieus congres dat wordt bijgewoond door zo’n honderd rectoren en voorzitters van universiteiten uit Azië en Europa. Het is voor het eerst dat een dergelijk groot aantal universitaire bestuurders uit beide werelddelen bijeen is in Nederland.

 • Woensdag 26 september is er om 16.15 uur een persbriefing over de aanbevelingen van de conferentie met daarna gelegenheid om met deelnemers te spreken. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij de afdeling Communicatie van Rijksuniversiteit Groningen, tel. 050-363 4444 of e-mail: communicatie rug.nl

Het doel van de conferentie is het versterken van de samenwerking tussen de aangesloten landen. Centraal staat het ontwikkelen van beleidsvoorstellen voor de toekomst van het hoger onderwijs in Azië en Europa. De zorgen om jeugdwerkloosheid die in veel landen spelen, vormen daarbij een belangrijk gesprekspunt tijdens de conferentie.

Op de derde ASEM Rector’s Conference (ARC3) zijn 21 landen uit Europa en 14 landen uit Azië vertegenwoordigd. Nooit eerder waren zoveel universiteitsbestuurders uit zoveel verschillende landen in Nederland bijeen om gezamenlijk te spreken over het hoger onderwijs in Azië en Europa.

Deelnemers

Onder de aanwezigen in Groningen zijn:

- Halbe Zijlstra, staatssecretaris van Onderwijs

- Karl Dittrich, voorzitter NVAO, aanstaande voorzitter VSNU

- Aardig is de aanwezigheid van maar liefst drie vrouwelijke presidenten van oude Europese universiteiten: Eva Akkeson (Uppsala), Ulrike Beisiegel (Göttingen) en Carla Locatelli (Trento)

- De zes leden van de Advisory Group: Presidenten, Vice Chancellors en Rectores van Göttingen (DE), Newcastle (UK) en Arhus (DK), Korea University (Zuid Korea), Chulalongkorn University (Thailand) en Kebangsaan (Maleisië)

- De Directeur-Generaal van het Hoger Onderwijs in Indonesië en tijdelijk Rector Universitas Indonesia, Djoko Santoso

- Dr Mingh Vice President van de universiteit in Hanoi, gepromoveerd in Wageningen

- Verder zijn belangrijke organisaties vertegenwoordigd als: De Europese Raad uit Straatsburg, the Worldwide University Network, European Student Union, European University Association, Association of Indian Universities (Indiase VSNU), maar ook de National Union of Students in de UK

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:51

Meer nieuws

 • 15 juni 2021

  Van ‘gesloten’ wetenschap naar Open Science

  Vera Heininga is sinds januari 2021 de Open Science coördinator en beoogd programmaleider van het aanstaande Open Science programma van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze promoveerde in 2017 met een proefschrift dat ten dele gericht was op...

 • 17 mei 2021

  ‘Jongeren stimuleren, dat is mijn belangrijkste taak’

  Vierenhalf jaar geleden ontving hij de Nobelprijs. Tijdens de uitreiking in Stockholm nam Ben Feringa zich voor: nu ga ik wetenschap op de kaart zetten. Zijn missie krijgt een nieuwe impuls met de oprichting van het Ben Feringa Fonds, bedoeld om de...

 • 10 mei 2021

  ‘Gun dementerenden meer vrijheid hun sociale leven vorm te geven’

  Thuiswonende ouderen met geheugenproblemen zijn buitengewoon vindingrijk om zelf controle te houden over hun activiteiten buitenshuis. Demografen Jodi Sturge en Mirjam Klaassens zijn onder de indruk. ‘Of deze mensen meer kunnen dan we denken? Nee,...