Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Sociologisch onderzoek voorspelt coalitieakkoorden

14 september 2012

Onderzoeksbureau Decide, verbonden aan de afdeling sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen, heeft een methode die het mogelijk maakt om coalitieakkoorden te voorspellen. Hierbij wordt rekening gehouden met de posities van de politieke partijen op een aantal hoofdpunten, hun prioriteiten en hun zetelaantal.

Uitgangspunt is dat de kiezers hebben gekozen voor het centrum van het politieke spectrum. In tegenstelling tot de verkiezingen in 2010 bestaat de Tweede Kamer nu uit twee grote partijen, VVD en PvdA, die samen daar een meerderheid hebben.

‘Hoewel veel stemmen op deze partijen wellicht zijn gegeven om te voorkomen dat de andere partij de grootste zou worden, dus uit rivaliteit, is de consequentie dat er praktisch geen andere coalitie kan worden gevormd zonder dat beide partijen daarvan lid zijn,’ zegt wetenschappelijk directeur prof. dr. Frans Stokman. Andere coalities kunnen alleen nog in uiterste nood in aanmerking komen wanneer VVD en PvdA er samen niet uit zouden komen.

Voor het creëren van draagvlak in de Tweede Kamer en de Eerste Kamer is verbreding van de coalitie van VVD-PvdA wenselijk. Hiervoor lijken slechts twee politiek haalbare oplossingen te bestaan: uitbreiding van de PvdA-VVD coalitie met het CDA of uitbreiding van de VVD-PvdA coalitie met D'66 en Groen Links.

Onderstaand overzicht geeft daarom de voorspelde uitkomsten van de onderhandelingen voor drie coalities. Voor elk hoofdpunt van beleid wordt aangegeven welke partij zijn beleid op dat punt weet te realiseren. Als er twee of drie partijen bij staan, dan is de uitkomst een compromis dat tussen de standpunten van die partijen ligt.

Issue/Coalitie

VVD-PvdA

VVD-PvdA-CDA

VVD-PvdA-D’66-GL

hypotheekbeleid

VVD

VVD

VVD

huurbeleid

PvdA

PvdA

PvdA

AOW leeftijd

VVD

VVD

VVD

marktwerking in zorg

PvdA

PvdA

PvdA

vreemdelingenbeleid

PvdA

PvdA

PvdA

beleid duurzaamheid

PvdA

PvdA

GL

flexibiliteit arbeidsmarkt

VVD

VVD

D66

beleid Europa

PvdA

CDA

GL

belastingbeleid

VVD

VVD

VVD

Ontwikkelings-samenwerking

PvdA

PvdA/CDA

PvdA/D66/GL

omvang extra ombuigingen

VVD/ PvdA

PvdA

VVD

Stokman: ‘De VVD en PvdA mogen dan wellicht zo groot zijn geworden uit rivaliteit, uit een enquête van Maurice de Hond in opdracht van het EO programma De Vijfde Dag blijkt dat 78% van de VVD-kiezers en 85% van de PvdA kiezers een coalitie VVD-PvdA willen. Wij kunnen hieruit concluderen dat een zeer groot deel van het electoraat nu een breed gedragen beleid wil waarmee zowel rechtse als linkse prioriteiten worden uitgevoerd. Het is nu aan de politiek om deze verwachting waar te maken in een stabiele regering waarin constructief wordt samengewerkt om Nederland uit de crisis te halen.’

In alle drie varianten blijven er uiteindelijk na de onderhandelingen verschillen van inzichten tussen de partijen bestaan over de omvang van de ombuigingen. In de variant met D'66 en Groen Links komen daar nog verschillen van inzicht over het beleid rond de aftrekbaarheid van hypotheekrente bij. Op alle andere hoofdpunten van beleid voorspelt Decide bij alle drie coalities volledige overeenstemming na onderhandelingen.

Het volledige rapport kan worden ingezien op de wiki pagina www.decide-rug.nl

Noot voor de pers

Meer informatie:

Prof. dr. Frans Stokman, tel. 06- 22430123, e-mail: f.n.stokman@rug.nl

Reinier van Oosten, tel. 06-51335993, e-mail: r.c.h.van.oosten@oostbrug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:29

Meer nieuws

 • 16 juli 2019

  13 Veni-subsidies voor jonge Groningse onderzoekers

  Dertien onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het UMCG krijgen van NWO een Veni-subsidie in het kader van de Vernieuwingsimpuls. Een mooi resultaat; vorig jaar ontvingen twaalf Groningers een Veni. Veni-subsidies zijn bestemd voor...

 • 11 juli 2019

  Jaarverslagen grote ondernemingen nog weinig concreet over klimaatimpact

  Veel grote Nederlandse ondernemingen rapporten in hun jaarverslagen uitvoerig over klimaatimpact. Maar slechts een beperkt aantal bedrijven verschaft concrete en gedetailleerde informatie over de gerealiseerde CO2-uitstoot, over de impact van klimaatverandering...

 • 10 juli 2019

  Beving van Westerwijtwerd had impact in de wijde omgeving

  De aardbeving van Westerwijtwerd op 22 mei 2019 werd in de gemeenten Loppersum, het Hogeland en Groningen door een grote meerderheid van de bevolking gevoeld. Vrijwel niemand had direct na de beving acute hulp nodig. Wel stelt men kort na de beving...