Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Officiële opening Centrum voor Religie, Conflict en het Publieke Domein

07 september 2012

Op vrijdag 14 september wordt het Centrum voor Religie, Conflict en het Publieke Domein aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap (GGW) van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) officieel geopend.

Cecelia Lynch, hoogleraar Politieke Wetenschappen aan de Universiteit van Californië, Irvine, zal de openingslezing houden, getiteld Transcontinental Reflections on the State of Religion in the Public Domain. Aansluitend vindt er een paneldiscussie plaats waaraan de volgende personen deelnemen: Brenda Bartelink (Stichting Oikos), Aurelia Colombi Ciacchi (Rechten, RUG), Todd Graham (Journalistiek, RUG), Joost Herman (Globaliseringsstudies, RUG) en Christoph Jedan (GGW, RUG).

De opening vindt plaats van 11.00-14.00 uur in de Zittingszaal van de Faculteit GGW, Oude Boteringestraat 38, Groningen.

Toenemende belangstelling voor religie

Het Centrum voor Religie, Conflict en het Publieke Domein is een onderzoeksinstituut van de Faculteit GGW. Het centrum is opgericht in 2011 naar aanleiding van de toenemende belangstelling voor de rol van religie in de westerse maatschappij op het gebied van o.a. politiek, ethiek, conflict, ontwikkeling, vredesopbouw, klimaatverandering en migratie. Het centrum richt zich op de conflictgevoelige positie van religie in de publieke sfeer van de moderne Westerse maatschappij en combineert uiteenlopende theoretische en methodologische benaderingen om de rol van het christendom in de westerse cultuur, politiek en maatschappij te onderzoeken.

Seminars en masterclasses

Het Centrum voor Religie, Conflict en het Publieke Domein organiseert verschillende seminars voor studenten, wetenschappers en andere belangstellenden. Voor meer informatie kunt u kijken op Centre for RCPD.

Noot voor de pers

Meer informatie: Erin Wilson, tel. 050-363 4583 Als u aanwezig wilt zijn bij de opening, wilt u zich dan in verband met de lunch opgeven bij dr. e.k.wilson

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:51

Meer nieuws

 • 22 juli 2020

  Voorzichtigheid in Noord-Nederland in afwachting van tweede golf

  Ondanks het gemis van vrijheid, gezelligheid en spontaniteit, zijn inwoners in Noord-Nederland deze zomer voorzichtig bij het maken van hun vakantieplannen. Slechts 14% van de Noord-Nederlanders gaat deze zomer op vakantie in het buitenland,...

 • 10 juli 2020

  ENLIGHT recognized as a European University

  The ENLIGHT consortium of nine European universities, including the University of Groningen, was selected within the framework of the second call for ‘European Universities’, the European Commission's pilot program for new multilateral networks....

 • 08 juli 2020

  Piekopvang in Groningen voorbereid voor internationale studenten

  Aan het einde van de zomer komen er naast veel Nederlandse studenten ook internationale studenten naar Groningen om voor kortere of langere tijd te studeren aan de Hanzehogeschool Groningen (HG) of de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Vanwege de...