Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Officiële opening Centrum voor Religie, Conflict en het Publieke Domein

07 september 2012

Op vrijdag 14 september wordt het Centrum voor Religie, Conflict en het Publieke Domein aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap (GGW) van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) officieel geopend.

Cecelia Lynch, hoogleraar Politieke Wetenschappen aan de Universiteit van Californië, Irvine, zal de openingslezing houden, getiteld Transcontinental Reflections on the State of Religion in the Public Domain. Aansluitend vindt er een paneldiscussie plaats waaraan de volgende personen deelnemen: Brenda Bartelink (Stichting Oikos), Aurelia Colombi Ciacchi (Rechten, RUG), Todd Graham (Journalistiek, RUG), Joost Herman (Globaliseringsstudies, RUG) en Christoph Jedan (GGW, RUG).

De opening vindt plaats van 11.00-14.00 uur in de Zittingszaal van de Faculteit GGW, Oude Boteringestraat 38, Groningen.

Toenemende belangstelling voor religie

Het Centrum voor Religie, Conflict en het Publieke Domein is een onderzoeksinstituut van de Faculteit GGW. Het centrum is opgericht in 2011 naar aanleiding van de toenemende belangstelling voor de rol van religie in de westerse maatschappij op het gebied van o.a. politiek, ethiek, conflict, ontwikkeling, vredesopbouw, klimaatverandering en migratie. Het centrum richt zich op de conflictgevoelige positie van religie in de publieke sfeer van de moderne Westerse maatschappij en combineert uiteenlopende theoretische en methodologische benaderingen om de rol van het christendom in de westerse cultuur, politiek en maatschappij te onderzoeken.

Seminars en masterclasses

Het Centrum voor Religie, Conflict en het Publieke Domein organiseert verschillende seminars voor studenten, wetenschappers en andere belangstellenden. Voor meer informatie kunt u kijken op Centre for RCPD.

Noot voor de pers

Meer informatie: Erin Wilson, tel. 050-363 4583 Als u aanwezig wilt zijn bij de opening, wilt u zich dan in verband met de lunch opgeven bij dr. e.k.wilson

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:51

Meer nieuws

 • 15 juni 2021

  Van ‘gesloten’ wetenschap naar Open Science

  Vera Heininga is sinds januari 2021 de Open Science coördinator en beoogd programmaleider van het aanstaande Open Science programma van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze promoveerde in 2017 met een proefschrift dat ten dele gericht was op...

 • 27 mei 2021

  Videocollege Mladen Popović: Is de Bijbel verkeerd overgeschreven?

  De afgelopen 2000 jaar zijn bijbelteksten talloze keren overgeschreven, vertaald en gekopieerd. Komen de teksten van nu nog overeen met het origineel? Mladen Popović vertelt erover in een videocollege van de Universiteit van Nederland.

 • 17 mei 2021

  ‘Jongeren stimuleren, dat is mijn belangrijkste taak’

  Vierenhalf jaar geleden ontving hij de Nobelprijs. Tijdens de uitreiking in Stockholm nam Ben Feringa zich voor: nu ga ik wetenschap op de kaart zetten. Zijn missie krijgt een nieuwe impuls met de oprichting van het Ben Feringa Fonds, bedoeld om de...