Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Officiële opening Centrum voor Religie, Conflict en het Publieke Domein

07 september 2012

Op vrijdag 14 september wordt het Centrum voor Religie, Conflict en het Publieke Domein aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap (GGW) van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) officieel geopend.

Cecelia Lynch, hoogleraar Politieke Wetenschappen aan de Universiteit van Californië, Irvine, zal de openingslezing houden, getiteld Transcontinental Reflections on the State of Religion in the Public Domain. Aansluitend vindt er een paneldiscussie plaats waaraan de volgende personen deelnemen: Brenda Bartelink (Stichting Oikos), Aurelia Colombi Ciacchi (Rechten, RUG), Todd Graham (Journalistiek, RUG), Joost Herman (Globaliseringsstudies, RUG) en Christoph Jedan (GGW, RUG).

De opening vindt plaats van 11.00-14.00 uur in de Zittingszaal van de Faculteit GGW, Oude Boteringestraat 38, Groningen.

Toenemende belangstelling voor religie

Het Centrum voor Religie, Conflict en het Publieke Domein is een onderzoeksinstituut van de Faculteit GGW. Het centrum is opgericht in 2011 naar aanleiding van de toenemende belangstelling voor de rol van religie in de westerse maatschappij op het gebied van o.a. politiek, ethiek, conflict, ontwikkeling, vredesopbouw, klimaatverandering en migratie. Het centrum richt zich op de conflictgevoelige positie van religie in de publieke sfeer van de moderne Westerse maatschappij en combineert uiteenlopende theoretische en methodologische benaderingen om de rol van het christendom in de westerse cultuur, politiek en maatschappij te onderzoeken.

Seminars en masterclasses

Het Centrum voor Religie, Conflict en het Publieke Domein organiseert verschillende seminars voor studenten, wetenschappers en andere belangstellenden. Voor meer informatie kunt u kijken op Centre for RCPD.

Noot voor de pers

Meer informatie: Erin Wilson, tel. 050-363 4583 Als u aanwezig wilt zijn bij de opening, wilt u zich dan in verband met de lunch opgeven bij dr. e.k.wilson

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:51

Meer nieuws

 • 15 september 2020

  RUG-nominaties voor de Klokhuis Wetenschapsprijs

  Dit jaar heeft de RUG vier onderzoeken ingezonden om de strijd aan te gaan voor de landelijke Klokhuis Wetenschapsprijs. Deze prijs is bedoeld om een jong en breed publiek bekend te maken met wetenschappelijk onderzoek. Het winnende onderzoek komt...

 • 10 september 2020

  Meer studenten voor Wijk Inzet door Jongeren en Studenten

  Het project WIJS, het initiatief dat de Gemeente Groningen en de Hanzehogeschool in 2014 startten, is uitgebreid met vier partners: WIJ-Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen, Alfa-college en Noorderpoort. Vandaag wordt de komst van de vier...

 • 10 september 2020

  Kritische houding kan status en werkgeluk commissaris ernstig schaden

  Leden van een raad van commissarissen kunnen niet kritisch genoeg zijn jegens de bestuurders waar zij toezicht op houden. Dat is na de financiële crisis van 2008 en recente schandalen in het bankwezen de dominante gedachte bij wetenschappers en...