Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Bij vroege psychische aandoening later meer kans op een laag huishoudinkomen

29 augustus 2012

Mensen met een psychische aandoening in hun kindertijd of adolescentie hebben in hun volwassenheid meer kans op een laag huishoudinkomen. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos-instituut en de Rijksuniversiteit Groningen.

De onderzoekers maakten gebruik van de gegevens van 37.700 volwassen respondenten uit 22 landen - zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden - die aan de 'WHO World Mental Health Surveys' meedoen. Dit is een wereldwijde psychiatrisch-epidemiologische studie in de algemene bevolking, inclusief Nederland. In de 22 landen werd hetzelfde instrument gebruikt om psychische aandoeningen te bepalen.

In Nederland lag de projectleiding bij het Trimbos-instituut (Ron de Graaf) en de Rijksuniversiteit Groningen (Hans Ormel).

Het hebben van ADHD, depressie, angststoornis of een verslaving in de kindertijd of de adolescentie heeft invloed op de cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling. De onderzoekers vonden een duidelijk verband tussen het hebben van deze aandoeningen en een lager huishoudinkomen in de volwassenheid.

Dit verband was gecorrigeerd voor opleidingsniveau. Het verband was sterker in meer ontwikkelde landen. Ook was het verband sterker bij vrouwen.

Het lagere huishoudinkomen kwam door een lager inkomen van de respondent (vaker werkloos; vaker een lager eigen inkomen uit werk) en door een lager inkomen van de partner (vaker geen partner; partner vaker werkloos; partner vaker een lager inkomen uit werk).

Niet alleen vanwege de verminderde inkomsten voor mensen met een vroeg ontstane psychische aandoening, maar ook voor de samenleving als geheel, is preventie en behandeling van deze aandoeningen in de kindertijd en adolescentie van belang.

De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Biological Psychiatry.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:48

Meer nieuws