Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Promotie Noortje Vegter

29 augustus 2012

Op 20 september promoveert Noortje Vegter op het proefschrift getiteld 'De vereniging van eigenaars'.

Het onderzoek richt zich op het formuleren van structurele oplossingen voor slecht functionerende VvE’s. Er is gekozen voor een juridisch en een empirisch perspectief. Het juridisch perspectief omvat een onderzoek naar de aard en de structuur van de VvE in het licht van de bevoegdheidsafbakening tussen de individuele appartementseigenaar, de gemeenschap van eigenaars (goederenrecht) en de VvE (verenigingsrecht). Ook wordt een vergelijking gemaakt met in Frankrijk, België en Duitsland voorkomende systemen. Het empirisch perspectief bevat twee deelonderzoeken. Ten eerste is een beschrijvend onderzoek verricht naar het verband tussen de juridische vormgeving en het functioneren van de VvE. Vervolgens is het verband tussen het formeel functioneren en het materieel functioneren onderzocht aan de hand van een elektronische korte vragenlijst, die bijna tweeduizend keer is ingevuld.

Geïnteresseerden zijn van harte welkom in de aula van het Academiegebouw. De promotie start om 16:15 uur precies.

Laatst gewijzigd:02 januari 2024 14:52

Meer nieuws

 • 12 januari 2024

  Leon Verstappen gedecoreerd tijdens jubileumcongres

  Leon Verstappen (Meijel, 1965), hoogleraar Notarieel Recht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen, is vrijdag 12 januari verrast met een Koninklijke Onderscheiding in de categorie Officier in de Orde van Oranje Nassau...

 • 11 december 2023

  Join the 'Language and AI' community

  As a part of the Jantina Tammes School, the 'Language and AI' theme is an interdisciplinary initiative that aims to encourage collaboration among academics, PhD candidates, students, and industry representatives who share a keen interest in the...

 • 05 december 2023

  Botsende mensenrechten: hoever mogen demonstranten gaan?

  Snelwegblokkades, anti-abortusdemonstranten en fakkelzwaaiers bij politici thuis. Het recht om te demonstreren is een groot goed, maar soms schuurt het met andere mensenrechten. Noor Swart onderzoekt voor haar proefschrift het Nederlandse...