Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Symposium over de toekomst van Nederland in het tijdperk Azië

Het vergeten thema in de verkiezingscampagnes: Azië in plaats van Europa? Verdienen in plaats van bezuinigen?
24 augustus 2012

Een internationaal symposium aan de Rijksuniversiteit Groningen, twaalf dagen voor de verkiezingen, stelt een tot nu toe vergeten thema in de verkiezingscampagnes centraal. Het gaat daarbij om een primaire gerichtheid op ‘verdienen’ in plaats van alsmaar op de gemakkelijke trom van het ‘bezuinigen’ te slaan.

Een sterke focus op Azië speelt daarbij een grote rol. Azië zal in sterkere mate dan Europa de toekomst van ons land bepalen. Een belangrijke vraag op het symposium is dan ook hoe ons land sterker en competitiever uit de huidige financieel-economische crisis tevoorschijn kan komen door die sterkere gerichtheid op Azië. Sprekers zijn onder meer Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan en de Europakenner en oud-vice-premier Laurens Jan Brinkhorst.

Andere wereld

‘Wat dringend nodig is, is de durf om een visie uit te dragen die van Nederland weer een naar buitengerichte natie maakt,’ zegt prof. dr. Rien T. Segers, hoogleraar-directeur Center for Japanese Studies aan de RUG. ‘Honderden grote Aziatische bedrijven staan op het punt om naar het Westen te komen. Voor Nederland is het van het grootste belang dat een groot aantal van die bedrijven zich hier vestigt. Maar dat zal niet vanzelf gaan. Hoe kunnen we dat wel bewerkstelligen?’

Segers: ‘De wereld zal er na de crisis in veel opzichten volstrekt anders uitzien dan daarvoor. Het leiderschap van de Verenigde Staten in de wereld is nu al niet langer vanzelfsprekend en ook het voortbestaan van de euro en zelfs van de Europese Unie staat op het spel.’ Te midden van deze turbulentie zal het volgens hem voor Nederland uiterst lastig zijn om na de verkiezingen snel een duurzame regeringscombinatie te vormen. Daar komt nog een probleem bij: het snel verschuivende zwaartepunt in de wereld van het Westen naar het Oosten.

Symposium: blik op Azië richten

Wat zijn de implicaties van al deze ontwikkelingen voor de strategie van Nederland na de verkiezingen van september? Welke maatregelen moeten er genomen worden om er zeker van te zijn dat Nederland als een sterk en competitief land uit de huidige crisis komt? Het symposium wil daarop een antwoord geven met voordrachten van specialisten zoals Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER), Laurens Jan Brinkhorst, Europakenner en oud-vice-premier, topeconoom Harry Garretsen (Rijksuniversiteit Groningen) en Azië-specialist Rien T. Segers (Rijksuniversiteit Groningen).

Op het symposium wordt benadrukt dat de Nederlandse mantra van ‘bezuinigen’ hoognodig vervangen dient te worden door ‘verdienen’. Immers, wat je extra verdient, hoef je niet te bezuinigen. Dat impliceert dat Nederland sterk moet inzetten op de snel groeiende landen in Azië, zoals China, India, Singapore, Taiwan en Zuid-Korea, evenals op Japan dat zich nu profileert door joint ventures aan te gaan met Westerse bedrijven. Nederland zal niet alleen moeten focussen op het op nog grotere schaal zaken doen in die landen, maar met name ook op het naar Nederland halen van zoveel mogelijk Aziatische bedrijven.

Op het symposium zullen twee rapporten besproken en gepresenteerd worden, die een antwoord geven op de vragen: ‘Hoe kunnen we inspelen op het gegeven dat de 21ste eeuw de eeuw van Azie is?’en ‘Hoe kunnen we daaraan zoveel verdienen zodat we minder hoeven te bezuinigen?’ Het betreft een rapport van de SER o.l.v. Alexander Rinnooy Kan en een rapport van de Rijksuniversiteit Groningen o.l.v. Rien T. Segers.

Symposium: The Future of the Netherlands in the Asian Era

Tijd: Vrijdag 31 augustus 2012, 15.00-17.30 uur

Plaats: Academiegebouw, Rijksuniversiteit Groningen

Entree: gratis, aanmelden verplicht via www.dutchfuture.nl

Voertaal: Engels

Noot voor de pers

- Voor meer informatie over de organisatie:

mw Alette Arendshorst, symposium manager, Center for Japanese Studies, a.m.arendshorst@rug.nl, tel. 06-44 04 41 63, www.dutchfuture.nl

- Voor meer informatie over de inhoud van het programma:

prof. dr. Rien T. Segers, hoogleraar-directeur Center for Japanese Studies,

m.t.m.segers@rug.nl, tel. 06–46 39 39 12

Laatst gewijzigd:10 januari 2018 15:04

Meer nieuws