Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

”If I like you, I wanna be like you!” The use of dynamic systems modeling in the understanding of friendship interactions and risk behaviors during adolescence

12 juli 2012

Promotie: mw. L. Ballato, 12.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: ”If I like you, I wanna be like you!” The use of dynamic systems modeling in the understanding of friendship interactions and risk behaviors during adolescence

Promotor(s): prof.dr. P.L.C. van Geert

Faculteit: Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Model om vriendschapsrelaties van adolescenten te bestuderen

Laura Ballato ontwikkelde een theoretisch en mathematisch model, gebaseerd op de dynamische systeemtheorie, dat sociale interacties en veranderingen in risicovol gedrag gedurende de adolescentie beschrijft. Gebruikmakend van computersimulaties analyseert zij de complexe processen van vriendschapskeuzes en gedragsbeïnvloeding op meerdere tijdschalen. De centrale vragen zijn: hoe dragen interacties tussen vrienden bij aan een verandering in hun attitudes en wat zijn de mechanismen die leiden tot aanpassing over en weer in relevante gedragingen van vrienden? Op drie verschillende niveaus werden deze vragen benaderd: theoretisch, mathematisch en empirisch. In het eerste deel van het proefschrift presenteert Ballato een dynamische systeemtheorie over vriendschapsinteracties en risicvol gedrag tijdens de adolescentie. In het tweede deel wordt deze theorie omgezet naar een mathematisch model en worden de resultaten van simulatiestudies gepresenteerd met het doel de hypothesen voortvloeiend uit het theoretische deel te toetsen. Het laatste deel van het proefschrift gaat in op de resultaten van de empirische studie.

Laura Ballato (Italië, 1972) studeerde psychologie aan de universiteit van Turijn. Ze deed haar promotieonderzoek, gefinancierd door het Ubbo Emmius Fonds bij de afdeling Ontwikkelingspsychologie van de RUG.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:42
printView this page in: English

Meer nieuws