Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Facilitating reflective learning

04 juli 2012

Promotie: mw. M.A. Schaub-de Jong, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Facilitating reflective learning

Promotor(s): prof.dr. M.A. Verkerk, prof.dr. J. Cohen-Schotanus

Faculteit: Medische Wetenschappen

Studenten herkennen onprofessioneel gedrag, maar kaarten het niet aan

Studenten ervaren deelname aan intervisie als positief voor de ontwikkeling van hun reflectieve vaardigheden. In de praktijk herkennen zij onprofessioneel gedrag wel, maar reageren daar vaak niet op. Dat blijkt uit onderzoek van Mirabelle Schaub-de Jong.

Een belangrijk onderdeel van beroepsopleidingen in de zorg is het ontwikkelen van professioneel gedrag. Studenten moeten hiertoe leren reflecteren op hun eigen gedrag. Dit doen zij veelal door in kleine groepjes elkaars beroepservaringen te analyseren.

In de praktijk blijkt dat studenten onprofessionele situaties wel herkennen, maar daar vaak niet op reageren. Ze hebben excuses, maar die snijden niet altijd hout. Om studenten beter op te leiden tot reflectieve professionals, zouden ze niet alleen professionele situaties moeten leren analyseren maar ook moeten leren de argumentatie te ontrafelen voor het niet reageren op onprofessionele situaties, aldus Schaub-de Jong.

Uit het onderzoek blijkt verder dat docenten goed in staat zijn om een vertrouwelijke sfeer te creëren zodat studenten persoonlijke ervaringen durven uit te wisselen. Minder goed zijn docenten in het aanleren van de reflectieve vaardigheden, zoals het expliciet maken van ervaringen of het analyseren daarvan. Hierin zouden docenten getraind moeten worden, stelt de promovenda.

Mirabelle Schaub-de Jong (Amsterdam, 1964) studeerde humanistiek te Utrecht. Ze verrichtte haar onderzoek binnen het Medisch Ethisch Expertisecentrum en het Centrum voor innovatieonderzoek medisch onderwijs van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en de afdeling logopedie van de Hanzehogeschool. Schaub-de Jong blijft ook na haar promotie werkzaam aan de Hanzehogeschool, onder meer als coördinator reflectie & intervisie.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:42

Meer nieuws