Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Jaar 2011 voor Rijksuniversiteit Groningen in teken van prestatie en groei

Publicatie Jaarverslag en Jaarbeeld Rijksuniversiteit Groningen
20 juli 2012

Hoewel de economische crisis ook voor het hoger onderwijs negatieve gevolgen had, vielen er in het jaar 2011 veel positieve punten te noteren voor de Rijksuniversiteit Groningen. Het aantal studenten, ook internationaal, haalde bijvoorbeeld een historisch hoogterecord. Verder steeg de Rijksuniversiteit Groningen op vrijwel alle internationale ranglijsten van research-instellingen. Dat blijkt niet alleen uit het Jaarverslag 2011 (het officiële verantwoordingsdocument), maar ook uit het Jaarbeeld 2011, een actualiteitenoverzicht voor het publiek.

Anders dan voorheen is het officiële Jaarverslag 2011 alleen als digitale uitgave verschenen. Het Jaarbeeld 2011 is wel gedrukt als brochure, zowel in Nederlandse als Engelse versie (Annual Review 2011).

Omvang onderwijs

Het aantal studenten steeg naar ruim 28.000 (peildatum 1 oktober 2011). Dit cijfer is nog nooit zo hoog geweest. Het aantal eerstejaars nam toe naar ruim 5.900, ook al kenden enkele studierichtingen een numerus fixus.

De instroom van buitenlandse studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen groeit met ongeveer tien procent per jaar. Aan het begin van het collegejaar 2011-2012 heeft de universiteit 1.400 nieuwe studenten en promovendi uit 125 verschillende landen welkom geheten. Uit enquêtes blijkt bovendien dat de buitenlandse studenten hun studietijd in Groningen als stimulerend ervaren. De Rijksuniversiteit Groningen heeft van alle Nederlandse universiteiten het hoogste ‘aanbevelingscijfer’ gekregen van haar buitenlandse studenten.

Studiesucces

Het is daarbij verheugend dat de gemiddelde studieduur terugloopt. De invoering van het Bindend Studie Advies in 2010 blijkt een succes, niet alleen in technisch en organisatorisch opzicht, maar ook inhoudelijk. Het studiesucces van de studenten is aanzienlijk gestegen. Het percentage studenten dat binnen één jaar alle 60 studiepunten haalt, nam van 30 toe naar 40, terwijl het percentage studenten dat in het eerste jaar ten minste 40 punten behaalt, steeg van 63 naar 75. Dat ook de studenten hiermee tevreden zijn, blijkt uit de enquête van Elsevier waarin de Rijksuniversiteit Groningen nu voor het eerst een gedeelde eerste plaats inneemt als het gaat om studententevredenheid.

Onderzoek

In 2011 heeft de Rijksuniversiteit Groningen als research-universiteit aanzienlijke successen geboekt, onder meer met de ontwikkeling van een moleculair voertuig in nano-afmetingen door de onderzoeksgroep van prof.dr. Ben Feringa. Een wetenschappelijke doorbraak, reden waarom het tijdschrift Nature erover publiceerde als coverartikel. Verder classificeerde de Chinese Academie van Wetenschappen dit nano-voertuig als een van de tien belangrijkste wetenschappelijke doorbraken in 2011.

Een ander voorbeeld van toponderzoek betrof de wijze waarop het verouderingsproces van lichaamscellen kan worden bestudeerd en wellicht kan worden vertraagd. Een artikel hierover van dr. Bart van de Sluis, in een door alumnus Paul Baan gesubsidieerde samenwerking met prof.dr. Jan van Deursen van de Mayo Clinics in Rochester (VS), kreeg van het tijdschrift Science een plaats toebedeeld in de top 10 van wetenschappelijke artikelen in 2011.

Internationale positie

De Rijksuniversiteit Groningen steeg in 2011 opnieuw op diverse internationale ranglijsten. In de Academic Ranking for World-Class Universities van de Shanghai Jiao Tong University China klom de universiteit van positie 109 naar positie 103. Daarmee ligt de weg naar een positie in de top 100 in 2012 open. De kwaliteit van het onderzoek tekent zich ook in andere internationale rankings af. Groningen is een van de snelst groeiende universiteiten, gemeten naar het aantal publicaties dat per jaar in gerenommeerde tijdschriften verschijnt.

Europese onderzoeksgelden

Een andere belangrijke indicatie voor de kwaliteit van het Gronings onderzoek is dat de universiteit ook in 2011 een fors aantal prestigieuze onderzoeksbeurzen van de European Research Council (ERC) heeft binnengehaald. Er zijn negen ERC Starting Grants bij de Rijksuniversiteit Groningen terechtgekomen, op een totaal van 47 voor alle Nederlandse universiteiten en een totaal van 480 in heel Europa. Van een nog selectievere subsidie, de ERC Advanced Grant, heeft de Rijksuniversiteit Groningen er vorig jaar drie binnengehaald. In geld uitgedrukt gaat het in totaal om meer dan 20 miljoen euro.

Speerpunten

De onderzoeksvelden Healthy Ageing, Energy en Sustainable Society zijn uitgekristalliseerd als de belangrijkste speerpunten van de universiteit. ERIBA, het European Institute on the Biology of Ageing van UMCG en Rijksuniversiteit Groningen, trok toponderzoekers van over de gehele wereld aan en heeft al belangrijke publicaties opgeleverd.

Het energie-onderzoek kreeg gestalte door middel van de toekenning van een FOM-focussubsidie van 5 miljoen euro aan de groep van Kees Hummelen. Daarnaast werden de projecten opgestart in het Energy Delta Gas Research programma (EDGAR) en het Dutch national research programme on CO2 capture, transport and storage (CATO). In 2011 gaven de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen het startschot voor de Energy Academy Europe. De rode draad in het onderzoek en onderwijs zal zijn de transformatie naar duurzame vormen van energievoorziening. In de komende tien jaar zullen kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid in totaal 100 miljoen euro investeren in de ontwikkeling van dit instituut.

Noot voor de pers

  • Meer informatie: Communicatie RUG, tel. 050 363 4444 of communicatie@rug.nl.
  • Het Jaarverslag Rijksuniversiteit Groningen 2011 is te raadplegen en te downloaden van www.rug.nl/jaarverslag
  • Het Jaarbeeld Rijksuniversiteit Groningen 2011 is te bekijken op www.rug.nl/jaarbeeld; gratis exemplaren zijn aan te vragen bij de afdeling Communicatie RUG, tel. 050 363 5445 of communicatie@rug.nl.
Laatst gewijzigd:23 juli 2018 14:10

Meer nieuws