Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Ervaringen van ouders van kinderen met ernstige meervoudige beperkingen

04 juli 2012

Vandaag vindt de presentatie plaats van het boek ‘Toch is het een goede keus geweest. Ervaringen van ouders van kinderen met ernstige meervoudige beperkingen.’  Het is geschreven door Jorien Luijkx en Carla Vlaskamp, onderzoekers bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de RUG.

Vlaskamp is hoogleraar orthopedagogiek, met bijzondere aandacht voor kinderen met ernstige meervoudige beperkingen. Luijkx is docent en promovenda.

Ingrijpend

Voor dit boek werden zeven ouderparen uitgebreid geïnterviewd. Hun kinderen met een ernstige meervoudige beperking zijn kort daarvoor het huis uitgegaan. Het 'uit huis gaan' van een kind is voor elke ouder vaak ingrijpend, maar het is meestal een logische stap in ieders leven. Voor ouders van een kind met een ernstige meervoudige beperking is dit echter een ingewikkeld proces dat vele vragen oproept. Waarom uit huis? Waarom nu? Voor welke huisvesting kies je? Hoe bereid je je kind voor? Hoe weet je of je kind zich daar goed bij voelt? 

Geluk van het kind

De verhalen in het boek geven een concreet beeld van hun ervaringen, vanaf de periode dat ze wisten dat er ‘iets’ met hun kind aan de hand was tot aan het moment van de verhuizing. Het hele scala aan zorgen voor een kind met een ernstige meervoudige beperking komt aan bod, en ook de mooie en de minder leuke momenten. Ouders vinden verschillende dingen belangrijk in de zorg voor hun kind en in de samenwerking met professionals. Verwachtingen zijn verschillend, ervaringen persoonlijk. Duidelijk is dat deze ouders gewoon willen wat alle ouders willen: dat hun kind gelukkig wordt.

Publicatie

Het boek ‘Toch is het een goede keus geweest. Ervaringen van ouders van kinderen met ernstige meervoudige beperkingen’ wordt uitgegeven door Garant Uitgevers nv en het telt 142 pagina’s. De winkelprijs is € 19,00. Het ISBN is 9789044129250. Zie ook:
http://www.maklu.be/MakluEnGarant/BookDetails.aspx?id=9789044129250

Noot voor de pers

Meer informatie: Jorien Luijkx, tel. 050 363 9184; j.luijkx@rug.nl.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:29

Meer nieuws

 • 16 juli 2019

  13 Veni-subsidies voor jonge Groningse onderzoekers

  Dertien onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het UMCG krijgen van NWO een Veni-subsidie in het kader van de Vernieuwingsimpuls. Een mooi resultaat; vorig jaar ontvingen twaalf Groningers een Veni. Veni-subsidies zijn bestemd voor...

 • 11 juli 2019

  Jaarverslagen grote ondernemingen nog weinig concreet over klimaatimpact

  Veel grote Nederlandse ondernemingen rapporten in hun jaarverslagen uitvoerig over klimaatimpact. Maar slechts een beperkt aantal bedrijven verschaft concrete en gedetailleerde informatie over de gerealiseerde CO2-uitstoot, over de impact van klimaatverandering...

 • 10 juli 2019

  Beving van Westerwijtwerd had impact in de wijde omgeving

  De aardbeving van Westerwijtwerd op 22 mei 2019 werd in de gemeenten Loppersum, het Hogeland en Groningen door een grote meerderheid van de bevolking gevoeld. Vrijwel niemand had direct na de beving acute hulp nodig. Wel stelt men kort na de beving...