Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Didactische ondersteuning voor docenten

26 juni 2012

Didactische ondersteuning en cursussen voor RUG-docenten

Voor didactische cursussen, workshops en docent-coaching over aspecten van communicatieve vaardigheden in het hoger onderwijs kunt u terecht bij het ESI van het Donald Smits Centrum van de RUG (vroeger UOCG).

Een deel van het aanbod wordt verzorgd in samenwerking met de leerstoelgroep Taalbeheersing van de faculteit der Letteren.

Opleidingen hechten belang aan een doordacht curriculum waarin studenten hun communicatieve competenties effectief kunnen ontwikkelen. Dit doen ze door artikelen, essays en scripties te schrijven, mondelinge presentaties te houden en deel te nemen aan discussies. Dit soort actieve werkvormen stellen studenten tevens in staat om hun kritisch denkvermogen te ontwikkelen.

Maar dat gaat niet vanzelf. Veel studenten worstelen met de aanpak van – bijvoorbeeld - complexe schrijftaken. Zo vormt de afstudeerscriptie een berucht struikelblok. Docenten vinden het vaak lastig om op de juiste momenten en in geschikte bewoordingen hun studenten te instrueren en feedback te geven. Bovendien kunnen visies op begeleiding en beoordeling binnen één opleiding sterk variëren.

De Ba-/Ma-structuur en de groeiende aandacht voor academische vaardigheden vormen een aanleiding om communicatieve taken een duidelijker plaats te geven in de curricula. Daarbij zoeken docenten naar manieren waarop ze de actieve betrokkenheid van studenten bij de cursussen kunnen versterken. Maar tegelijkertijd vragen zij zich ook af of aandacht voor vaardigheden niet ten koste gaat van de informatieoverdracht.

Laatst gewijzigd:05 april 2019 13:34

Meer nieuws

 • 04 juli 2022

  Onderzoek naar de toerist als Antarctisch ambassadeur

  Dr. Annette Scheepstra van het Arctisch Centrum van de RUG, onderdeel van de Faculteit der Letteren, gaat onderzoek doen naar toerisme op Antarctica en de toerist als Antarctisch ambassadeur. Zij krijgt hiervoor financiële steun van 1 miljoen euro...

 • 12 mei 2022

  KNAW benoemt twee hoogleraren RUG tot lid

  Maria Loi en Dirk Slotboom van de Faculteit Science and Engineering zijn door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) benoemd tot lid.

 • 15 maart 2022

  Vici-beurzen voor drie RUG-onderzoekers

  De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan drie RUG-onderzoekers een Vici-financiering van maximaal 1.5 miljoen euro toegekend. Prof. dr. J.W. Romeijn, prof. dr. S. Hoekstra en prof. dr. K.I. Caputi kunnen hiermee...