Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Vide-jaarcongres over toezicht in Groningen

15 juni 2012

Hoe dient een toezichthouder om te gaan met regels? En hoe met juristen? Deze en andere vragen komen aan de orde tijdens het congres "Toezicht in de schaduw van het recht" op 15 juni 2012. Het congres wordt georganiseerd door Vide, de beroepsvereniging van professionals op het gebied van toezicht, inspectie, handhaving en evaluatie. Belangrijke sprekers zijn Ronald Gerritse, voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten, André Knottnerus, voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en Marianne Bloos, hoofdofficier van het functioneel parket.

De inhoudelijke verantwoordelijkheid voor het congres is dit jaar in handen van twee hoogleraren van de vakgroep bestuursrecht en bestuurskunde: Heinrich Winter (VIDE-hoogleraar toezicht) en Ko de Ridder (hoogleraar bestuurskunde en voorzitter VIDE).

Meer informatie over het congres
Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:32

Meer nieuws