Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Scriptieprijs RUG-studente Renkse Giljam, eervolle vermelding Danielle Hanema

05 juni 2012

Renske Giljam, inmiddels afgestudeerd in de onderzoeksmaster, heeft de scriptieprijs van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER) gewonnen met haar scriptie 'Schone lucht of schone schijn'.

In deze scriptie doet ze een zeer gedegen onderzoek naar de Europese regulering van de emissies van NOx en fijnstof naar lucht door moderne kolencentrales. Deze scriptie, die al met een negen werd beoordeeld, biedt een volledig overzicht van dit zeer complexe rechtsgebied.

De gedachte erachter is dat elektriciteitsopwekking plaatsvindt op een concurrerende markt, waarbij de brandstoffen worden ingekocht en de elektriciteit wordt verkocht in onderlinge concurrentie. Het gevolg is dan dat de regulering van de milieu-effecten van deze opwekking van bijzonder belang is voor het totstandbrengen van een level playing field op de Europese elektriciteitsmarkt en het bereiken van de Europese duurzaamheidsdoelstellingen.

Het onderzoek heeft plaatsgevonden in nauwe samenwerking met diverse betrokkenen uit het veld en zal hopelijk een vervolg krijgen in de vorm van een promotieonderzoek.

Danielle Hanema krijgt met haar scriptie 'Energiebelastingtarieven in de EU: Op weg naar een level playing field' een eervolle vermelding. In deze scriptie worden aanbevelingen gedaan om de huidige situatie van beperkte harmonisatie van de energiebelasting te verbeteren.

Link naar de winnende scriptie 'Schone lucht of schone schijn'.

Link naar de scriptie met een eervolle vermelding 'Energiebelastingtarieven in de EU: Op weg naar een level playing field'.

Laatst gewijzigd:13 juli 2018 12:18

Meer nieuws