Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

The transition between sessile and motile bacterial lifestyles

25 juni 2012

Promotie: mw. E. Tsompanidou, 14.30 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: The transition between sessile and motile bacterial lifestyles

Promotor(s): prof.dr. J.M. van Dijl

Faculteit: Medische Wetenschappen

Nader inzicht in effectiviteit Staphylococcus aureus

Eleni Tsompanidou verrichtte onderzoek naar de mechanismen die de verspreiding van de Staphylococcus aureus verklaren. Ze ontdekte dat alleen stammen van S. aureus met een actief agr-regulatiesysteem zich goed kunnen verspreiden over oppervlakken.

De bacterie S. aureus is een van de belangrijkste veroorzakers van ziekenhuisinfecties. Deze infecties zijn vaak moeilijk te bestrijden. Meer dan twintig procent van de gezonde mensen draagt de bacterie met zich mee, onder meer in de neus en op de huid. Dit is ongevaarlijk. Wanneer echter de natuurlijke barrières van het lichaam, bijvoorbeeld door een operatie, doorbroken worden, kan de bacterie het immuunsysteem ontwijken en een infectie veroorzaken. Zo'n infectie kan levensbedreigend zijn.

Tsompanidou verrichtte onderzoek naar de mechanismen die de verspreiding van de S. aureus verklaren. Ze ontdekte dat alleen stammen van S. aureus met een actief agr-regulatiesysteem zich goed kunnen verspreiden over oppervlakken. Het agr-systeem reguleert de expressie van ziekmakende virulentiefactoren. Stammen met een inactief agr-regulatiesysteem kunnen zich niet verspreiden, zo stelt Tsompanidou vast. Dit blijkt een indirect effect te zijn van de regulatie van surfactante peptiden (phenol-soluble modulins, PSMs) via het agr-systeem. Tsompanidou concludeert dat het agr-systeem en de regulatie van PSMs een cruciale rol spelen bij de verspreiding van S. aureus. Deze inzichten kunnen wellicht helpen de bacterie effectiever te bestrijden.

Eleni Tsompanidou (Griekenland, 1984) studeerde Moleculaire Biologie en Genetica in Alexandroupolis, Griekenland. Ze verrichtte haar onderzoek aan de afdeling Medische Microbiologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en binnen onderzoeksschool GUIDE. Het onderzoek werd mede gefinancierd door NWO-ALW en SysMO, een Europees samenwerkingsverband voor systeembiologisch onderzoek. Tsompanidou blijft ook na haar promotie werkzaam als onderzoeker in het UMCG.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:42
printView this page in: English

Meer nieuws