Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Untie-ing the role of the Angiopoientin/Tie2 system in the microvascular response to endotoxemia

20 juni 2012

Promotie: mw. N.F. Kurniati, 14.30 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Untie-ing the role of the Angiopoientin/Tie2 system in the microvascular response to endotoxemia

Promotor(s): prof.dr. G. Molema, prof.dr. P. Heeringa, prof.dr. M.M.R.F. Struys

Faculteit: Medische Wetenschappen

Mechanismen van orgaanschade door ontstekingen in bloedvaten nader onderzocht

Endotheelcellen, die de binnenwand van bloedvaten bekleden, kunnen door verschillende prikkels tot ontstekingsprocessen worden geactiveerd. Ook komt een reactie op gang die leidt tot verlies van bloedvatstabiliteit en levensbedreigende oedeemvorming. Neng Kurniati onderzocht de rol van het Angiopoietine(Ang)/Tie2-systeem is deze processen.

In het bijzonder bestudeerde Kurniati de rol van het Ang/Tie2 systeem in door bacterieel lipopolysaccharide (LPS) geïnduceerde endotoxinemie in de nier. Toediening van LPS in muizen veranderde de expressie van het Ang/Tie2 systeem: in de long, lever en nier veroorzaakte het een verlaging van Tie2-productie en tegelijkertijd een verhoging van Ang2-productie. Deze veranderingen speelden echter geen rol in de eiwitlekkage in de nier die door LPS veroorzaakt werd.

Daarnaast werd in muizen en in celkweken onderzocht welk mechanisme ten grondslag ligt aan het verlies van Tie2-expressie. De verlaagde Tie2-productie bleek niet een direct gevolg van LPS te zijn, of van TNF-α, een van de cytokines die als gevolg van LPS-toediening vrijkomt. Ook speelde de interactie tussen endotheelcellen en neutrofielen geen rol bij de verlaagde Tie2-productie. Uit de celkweek studies bleek dat de expressie van Tie2 vooral beïnvloed werd door de stroming van vloeistof over het endotheelceloppervlak. Dit suggereert dat de verlaagde Tie2-expressie in de muis het gevolg was van een verlaagde bloeddoorstroming veroorzaakt door LPS.

Neng Kurniati (Indonesië, 1981) studeerde Farmacie aan het Institute of Technology Bandung, Indonesië. Zij verrichtte haar promotieonderzoek bij de Endothelial Biomedicine & Vascular Drug Targeting research groep van de afdeling Pathologie & Medische Biologie van het UMCG. Het onderzoek werd gefinancierd door het Ubbo Emmius Fonds en NWO. Kurniati werkt inmiddels als docent aan het Institute of Technology Bandung.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:41

Meer nieuws

 • 19 oktober 2018

  € 4 miljoen EU-subsidie voor onderzoek naar erfelijke stofwisselingsziekten

  Een onderzoeksnetwerk, geleid door Barbara Bakker en Terry Derks van de afdeling kindergeneeskunde van het UMCG, heeft een EU-subsidie gekregen van € 4 miljoen. Hiermee kunnen zij vijftien jonge onderzoekers aantrekken, die onderzoek gaan doen naar...

 • 18 oktober 2018

  Toegangscontrole Universiteitsbibliotheek Binnenstad

  In november worden de toegangspoortjes in de Universiteitsbibliotheek Binnenstad getest. Als deze test naar tevredenheid verloopt, worden de poortjes definitief in gebruik genomen.

 • 16 oktober 2018

  Consultatiebureaus voor ouderen niet effectief

  Kan een Consultatiebureau voor ouderen er voor zorgen dat (kwetsbare) ouderen zo gezond mogelijk oud worden? Nee, zo blijkt uit onderzoek van het UMCG, Rijksuniversiteit Groningen, Hogeschool Windesheim en Leyden Academy on Vitality and Ageing.