Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Quantitative sensory testing (QST) - does assessing sense make sense?

18 juni 2012

Promotie: dhr. K.H. Konopka, 11.00 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Quantitative sensory testing (QST) - does assessing sense make sense?

Promotor(s): prof.dr. M.M.R.F. Struys, prof.dr. G.J. Groen

Faculteit: Medische Wetenschappen

Onderzoek naar meetinstrument om veranderende prikkelgevoeligheid bij chronische pijn in kaart te brengen

Chronische pijn die gepaard gaat met zenuwbeschadiging is een nog slecht begrepen fenomeen dat bekend staat als neuropathische pijn. Patiënten die hieraan lijden ervaren (pijn)prikkels op de huid anders dan gezonde personen. Karl-Heinz Konopka heeft met behulp van een gestandaardiseerde methode de veranderende huidsensaties bij patiënten met neuropathische pijn onderzocht.

Een Duits onderzoeksnetwerk ontwikkelde de gestandaardiseerde Kwantitatief Sensorische Testen (KST). Hiermee heeft Konopka het somatosensorisch functioneren (reageren op prikkels op de huid) bij patiënten met neuropathische pijn en gezonde vrijwilligers bestudeerd. Hij stelt vast dat patiënten die aan een kant van hun lichaam neuropathische pijn hebben, ook aan de andere kant van hun lichaam veranderde somatosensorische reacties ervaren.

Neuropathische pijn komt vaak voor. Schattingen geven aan dat 1-2% van de mensen hier last van heeft, en bij ouderen zou dit zelfs 8% zijn. Konopka stelt dat het gebruik van KST kan leiden tot beter inzicht in de relaties tussen somatosensorisch functioneren en gradaties van neuropathische pijn. De KST is een gevoelig onderzoeksinstrument voor de klinische praktijk en kan worden ingezet bij de ontwikkeling van geneesmiddelen om bijvoorbeeld homogene patiëntenpopulaties te identificeren.

Karl-Heinz Konopka (Essen, Duitsland, 1965) studeerde biologie aan de Universiteit van Bielefeld. Hij voerde zijn promotieonderzoek uit bij de Afdeling Anesthesiologie van het UMCG en in het kader van de Onderzoeksschool BCN. Het onderzoek werd gefinancierd door het Top Instituut Pharma. Konopka werkt inmiddels als Associate Director Translational Medicine bij de firma Grünenthal in Duitsland.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:41
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 25 mei 2018

  Een genschakelaar om gezond oud te kunnen worden

  Ouder worden gaat vaak gepaard met een afname van spierkracht en het ontstaan van ouderdomsziekten. Het is bekend dat een caloriebeperkt dieet verouderingsprocessen kan vertragen en daardoor het ontstaan van deze ziekten. Onderzoekers van het European...

 • 24 mei 2018

  Familie IC-patiënten tevreden over kwaliteit einde-leven-zorg

  Familieleden van patiënten op de Intensive Care vinden de kwaliteit van de zorg die daar geboden wordt, goed. Ze zijn in het bijzonder tevreden over de zorg aan het einde van het leven. Als verbeterpunt geven families aan dat ze meer betrokken hadden...

 • 24 mei 2018

  Deel antipestprogramma’s effectief

  Iedereen is ervan doordrongen dat pesten onwenselijk is. De consequenties voor kinderen die op school gepest worden, zijn bijzonder negatief: van slechte schoolprestaties tot psychische klachten als depressiviteit, klachten die kunnen aanhouden tot...