Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Handen in beeld

12 June 2012

Inaugural lecture: Ms. prof. C.K. van der Sluis, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Title: Handen in beeld

Leeropdracht: Revalidatiegeneeskunde, i.h.b. arm- en handrevalidatie

Faculty: Medical Sciences
Last modified:13 March 2020 01.01 a.m.
printView this page in: Nederlands

More news