Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Can we improve children’s thinking? A metacognitive approach to word problem solving

11 juni 2012

Promotie: mw. A.E. Jacobse, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Can we improve children’s thinking? A metacognitive approach to word problem solving

Promotor(s): prof.dr. R.J. Bosker, prof.dr. E.G. Harskamp

Faculteit: Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Computertraining helpt bij redactiesommen in het basisonderwijs

Basisschoolleerlingen zijn met een computerondersteund trainingsprogramma beter in staat redactiesommen op te lossen. Dit concludeert Annemieke Jacobse op basis van haar promotieonderzoek.

In het basisonderwijs hebben veel leerlingen tijdens de rekenles moeite met het oplossen van redactieopgaven, waarbij de rekenkundige inhoud is ingebed in tekst. Om een redactieopgave op te lossen moet een leerling verschillende dingen doen om de benodigde informatie uit de tekst te halen: relatief veel tijd besteden aan het analyseren van het probleem, het probleem weergeven, een passend rekenplan kiezen, het rekenplan uitvoeren en het antwoord controleren. Tijdens het oplossen van de opgave monitoren ze het proces. Dit reguleren en monitoren van het leerproces wordt metacognitie genoemd. Aan het Gronings Instituut voor Onderzoek van het Onderwijs GION wordt onderzoek gedaan naar hoe dit leerproces vertaald kan worden naar de onderwijspraktijk.

Annemieke Jacobse bestudeerde de waarde van metacognitie voor prestaties en de trainbaarheid en het meten van metacognitie. De bevindingen van een observationele studie laten zien dat metacognitie - grotendeels onafhankelijk van intelligentie - positief samenhangt met de prestaties van zowel autochtone als allochtone leerlingen. Daarnaast voerde Jacobse twee experimentele onderzoeken uit met een computerondersteund trainingsprogramma met redactieopgaven en metacognitieve hints. Het blijkt dat de metacognitie van basisschoolleerlingen kan verbeteren door training. Bovendien verbetert de vaardigheid van de leerlingen in het oplossen van redactieopgaven aanzienlijk door de metacognitieve training. Ook toont zij het belang aan van het meten van metacognitie tijdens de leertaak.

Annemieke Jacobse (Groningen, 1982) studeerde Onderwijskunde aan de RUG en deed haar promotieonderzoek het GION - Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs, onderzoekschool TIER - Top Institute for Evidence Based Education Research. Zij werkt als onderzoeker/docent op het GION.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:41

Meer nieuws