Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

City and sanctuary in Hellenistic Asia Minor. Constructing civic identity in the sacred landscapes of Mylasa and Stratonikeia in Karia

04 juni 2012

Promotie: mw. C.G. Williamson, 14.30 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: City and sanctuary in Hellenistic Asia Minor. Constructing civic identity in the sacred landscapes of Mylasa and Stratonikeia in Karia

Promotor(s): prof.dr. O.M. van Nijf, prof.dr. F. Pirson, prof.dr. P.A.J. Attema

Faculteit: Letteren

Heiligdommen speelden belangrijke rol in vorming steden hellenistisch Klein-Azië

In de derde tot eerste eeuw v.Chr. onderging Klein Azië een sterke golf van verstedelijking. Christina Williamson richt zich in haar onderzoek op de rol van heiligdommen in dit proces, in het bijzonder van religieuze centra buiten het stadsareaal. Dit fenomeen wordt onderzocht aan de hand van een viertal case studies in Karië, in zuidwest Klein Azië. Hieronder vallen de heiligdommen van Zeus Labraundos en de inheemse god Sinuri en hun relatie met de stad Mylasa, die een reorganisatie onderging in de tweede helft van de derde eeuw v.Chr.; en de heiligdommen van Hekate te Lagina en Zeus te Panamara met de nieuw gestichte stad Stratonikeia in ongeveer dezelfde periode.

Williamson’s onderzoek heeft een sterk interdisciplinair karakter; er is een methodologisch kader ontwikkeld dat afgeleid is van zowel historische en archeologische theorieën als van cognitieve psychologie, socio-geografische studies en netwerkmodellen. Ze toont aan dat deze op het oog afgelegen heiligdommen een belangrijke rol speelden in een aantal van de transformatieve processen in stadsformatie, en meer in het bijzonder dat festivals en processies centraal waren voor sociale cohesie, territoriale integriteit, en stedelijke identiteit onder hybride en verspreide gemeenschappen.

Zie ook http://citysanctuary.nl

Christina Williamson (Verenigde Staten, 1961) studeerde mediterrane archeologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze verrichtte haar onderzoek aan de Faculteit der Letteren. Williamson werkt tijdelijk als docent Oude Geschiedenis aan de RUG.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:42
printView this page in: English

Meer nieuws

 • 11 december 2018

  Eeuwenoude recepten uit de beerput (video)

  Archeoloog Merit Hondelink onderzoekt wat Nederlandse stedelingen uit de middenklasse aten in de 16e tot en met de 18e eeuw. Ze onderzoekt monsters uit oude beerputten op sporen van voedselbereiding. Maar Hondelink kookt zelf ook vergeten gerechten,...

 • 07 december 2018

  Nieuw themanummer Stem-, Spraak en Taalpathologie

  Stem-, Spraak- en Taalpathologie heeft het themanummer “Research Tutorials door Nederlandstalige onderzoekers in het buitenland, deel II” gepubliceerd.

 • 05 december 2018

  Fotoreportage: De schatten van de UB

  Fotoreportage over bijzondere boeken op de afdeling Bijzondere collecties van de UB.