Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

City and sanctuary in Hellenistic Asia Minor. Constructing civic identity in the sacred landscapes of Mylasa and Stratonikeia in Karia

04 juni 2012

Promotie: mw. C.G. Williamson, 14.30 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: City and sanctuary in Hellenistic Asia Minor. Constructing civic identity in the sacred landscapes of Mylasa and Stratonikeia in Karia

Promotor(s): prof.dr. O.M. van Nijf, prof.dr. F. Pirson, prof.dr. P.A.J. Attema

Faculteit: Letteren

Heiligdommen speelden belangrijke rol in vorming steden hellenistisch Klein-Azië

In de derde tot eerste eeuw v.Chr. onderging Klein Azië een sterke golf van verstedelijking. Christina Williamson richt zich in haar onderzoek op de rol van heiligdommen in dit proces, in het bijzonder van religieuze centra buiten het stadsareaal. Dit fenomeen wordt onderzocht aan de hand van een viertal case studies in Karië, in zuidwest Klein Azië. Hieronder vallen de heiligdommen van Zeus Labraundos en de inheemse god Sinuri en hun relatie met de stad Mylasa, die een reorganisatie onderging in de tweede helft van de derde eeuw v.Chr.; en de heiligdommen van Hekate te Lagina en Zeus te Panamara met de nieuw gestichte stad Stratonikeia in ongeveer dezelfde periode.

Williamson’s onderzoek heeft een sterk interdisciplinair karakter; er is een methodologisch kader ontwikkeld dat afgeleid is van zowel historische en archeologische theorieën als van cognitieve psychologie, socio-geografische studies en netwerkmodellen. Ze toont aan dat deze op het oog afgelegen heiligdommen een belangrijke rol speelden in een aantal van de transformatieve processen in stadsformatie, en meer in het bijzonder dat festivals en processies centraal waren voor sociale cohesie, territoriale integriteit, en stedelijke identiteit onder hybride en verspreide gemeenschappen.

Zie ook http://citysanctuary.nl

Christina Williamson (Verenigde Staten, 1961) studeerde mediterrane archeologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze verrichtte haar onderzoek aan de Faculteit der Letteren. Williamson werkt tijdelijk als docent Oude Geschiedenis aan de RUG.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:42
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 19 maart 2018

  Stemwegwijzer.nl wijst kiezer de weg op 21 maart

  Stemwegwijzer.nl wijst kiezer de weg op 21 maart

 • 16 maart 2018

  Kunst kan dorp weerbaarder maken

  Kunst-georiënteerde gemeenschapsactiviteiten kunnen bijdragen aan het opbouwen van veerkracht in dorpen. Dergelijke projecten bieden de kans om inwoners meer met elkaar en hun gemeenschap te verbinden. Inwoners zijn vervolgens meer bereid en beter in...

 • 14 maart 2018

  Kiezer straft politieke partijen voor besturen gemeente

  Politieke partijen die deelnemen aan het gemeentebestuur verliezen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen gemiddeld vier tot acht procent van hun raadszetels. Voor partijen die weinig wethouders leveren is dit verlies twee keer zo groot als voor...