Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Web-based intensive monitoring a patient based pharmacovigilance tool

04 juni 2012

Promotie: mw. L.V.D.H. Härmark, 12.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Web-based intensive monitoring a patient based pharmacovigilance tool

Promotor(s): prof.dr. A.C. van Grootheest, prof.dr. J.J. de Gier

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen

Patiënten werken belangeloos mee aan melding bijwerkingen via internet

Om nog meer informatie te kunnen verzamelen over bijwerkingen van een medicijn heeft het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb de zogeheten Lareb Intensive Monitoring (LIM) ontwikkeld. Linda Härmark maakte een studie naar de ervaringen die men inmiddels heeft opgedaan met deze nieuwe methode. Zij concludeert onder meer dat 'web-based intensive monitoring een waardevolle toevoeging is op de huidige methoden die gebruikt worden om de veiligheid van geneesmiddelen te bewaken.' Altruïsme blijkt voor patiënten de belangrijkste motivatie voor deelname.

Bij de veiligheidsbewaking van geneesmiddelen is lange tijd het verzamelen van meldingen van bijwerkingen van zorgverleners en patiënten de belangrijkste bron van informatie geweest. In aanvulling op dit systeem is de nieuwe methode, LIM, ontwikkeld om patiënten die geneesmiddelen gebruiken in de tijd te kunnen volgen door middel van internetvragenlijsten.

Härmark laat in vier studies zien dat het LIM-systeem werkt in de praktijk. Met LIM is het mogelijk om zowel gegevens over de gebruikers van geneesmiddelen (leeftijd, geslacht, indicatie voor gebruik), het geneesmiddel (dosering en gebruik) als bijwerkingen (nieuwe bijwerkingen, tijdsbeloop van bijwerkingen) te verzamelen. Patiënten zijn bereid om deel te nemen aan LIM. Altruïsme is de belangrijkste motivatie voor deelname. Omdat niet elke patiënt meedoet, is het belangrijk om te weten of de patiënten die wel meedoen representatief zijn voor de hele groep die dat geneesmiddel gebruiken. Een vergelijking laat zien dat de LIM populatie over het algemeen jonger en gezonder is dan een referentiepopulatie. De uitkomsten van dit onderzoek geeft mogelijkheden om voor eventuele verschillen te corrigeren indien de resultaten van het onderzoek geëxtrapoleerd worden naar de algemene populatie.

Linda Härmark (Zuid-Korea, 1978) studeerde farmacie aan de universiteit van Uppsala in Zweden. Haar promotieonderzoek voerde zij uit aan de Rijksuniversiteit Groningen, bij de afdeling Farmacotherapie en farmaceutische patiëntenzorg onder supervisie van de hoogleraar Geneesmiddelenbewaking en geneesmiddelenveiligheid. Zij maakte deel uit van de SHARE Research School. Het onderzoek werd gefinancierd door het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, waar zij werkzaam was en blijft.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:42
printView this page in: English

Meer nieuws

 • 21 maart 2019

  Hulp bij de opvoeding vertraagt veroudering bij vogelvrouwen

  De zeldzame Seychellen rietzanger leeft in groepen. In elke groep bevinden zich één dominant mannetje en één dominant vrouwtje die zich voortplanten. Als er in de groep helpers zijn die assisteren bij het broeden en voeren van de jongen, verouderen...

 • 20 maart 2019

  Implementatie Best Practice 2020

  De aanbesteding voor hetnieuwe bedrijfsvoeringsysteem voor Finance en HR is afgerond.

 • 18 maart 2019

  Gekooide moleculaire motoren werken samen

  Chemici van de RUG zijn er in geslaagd om een groot aantal door licht aangedreven motoren samen te brengen in een soort kooi-achtige vaste 3D structuur, een metaal-organisch raamwerk. De ontdekking is op 18 maart gepubliceerd in het tijdschrift Nature...