Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Web-based intensive monitoring a patient based pharmacovigilance tool

04 juni 2012

Promotie: mw. L.V.D.H. Härmark, 12.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Web-based intensive monitoring a patient based pharmacovigilance tool

Promotor(s): prof.dr. A.C. van Grootheest, prof.dr. J.J. de Gier

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen

Patiënten werken belangeloos mee aan melding bijwerkingen via internet

Om nog meer informatie te kunnen verzamelen over bijwerkingen van een medicijn heeft het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb de zogeheten Lareb Intensive Monitoring (LIM) ontwikkeld. Linda Härmark maakte een studie naar de ervaringen die men inmiddels heeft opgedaan met deze nieuwe methode. Zij concludeert onder meer dat 'web-based intensive monitoring een waardevolle toevoeging is op de huidige methoden die gebruikt worden om de veiligheid van geneesmiddelen te bewaken.' Altruïsme blijkt voor patiënten de belangrijkste motivatie voor deelname.

Bij de veiligheidsbewaking van geneesmiddelen is lange tijd het verzamelen van meldingen van bijwerkingen van zorgverleners en patiënten de belangrijkste bron van informatie geweest. In aanvulling op dit systeem is de nieuwe methode, LIM, ontwikkeld om patiënten die geneesmiddelen gebruiken in de tijd te kunnen volgen door middel van internetvragenlijsten.

Härmark laat in vier studies zien dat het LIM-systeem werkt in de praktijk. Met LIM is het mogelijk om zowel gegevens over de gebruikers van geneesmiddelen (leeftijd, geslacht, indicatie voor gebruik), het geneesmiddel (dosering en gebruik) als bijwerkingen (nieuwe bijwerkingen, tijdsbeloop van bijwerkingen) te verzamelen. Patiënten zijn bereid om deel te nemen aan LIM. Altruïsme is de belangrijkste motivatie voor deelname. Omdat niet elke patiënt meedoet, is het belangrijk om te weten of de patiënten die wel meedoen representatief zijn voor de hele groep die dat geneesmiddel gebruiken. Een vergelijking laat zien dat de LIM populatie over het algemeen jonger en gezonder is dan een referentiepopulatie. De uitkomsten van dit onderzoek geeft mogelijkheden om voor eventuele verschillen te corrigeren indien de resultaten van het onderzoek geëxtrapoleerd worden naar de algemene populatie.

Linda Härmark (Zuid-Korea, 1978) studeerde farmacie aan de universiteit van Uppsala in Zweden. Haar promotieonderzoek voerde zij uit aan de Rijksuniversiteit Groningen, bij de afdeling Farmacotherapie en farmaceutische patiëntenzorg onder supervisie van de hoogleraar Geneesmiddelenbewaking en geneesmiddelenveiligheid. Zij maakte deel uit van de SHARE Research School. Het onderzoek werd gefinancierd door het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, waar zij werkzaam was en blijft.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:42

Meer nieuws

 • 18 oktober 2018

  Toegangscontrole Universiteitsbibliotheek Binnenstad

  In november worden de toegangspoortjes in de Universiteitsbibliotheek Binnenstad getest. Als deze test naar tevredenheid verloopt, worden de poortjes definitief in gebruik genomen.

 • 18 oktober 2018

  Fotoreportage: de Ocean Grazer

  Fotoreportage over de Ocean Grazer van de RUG, een systeem om energie op zee te ‘oogsten’ en op te slaan.

 • 16 oktober 2018

  Digital Society Conferentie Nederlandse universiteiten

  De digitale informatietechnologie dringt steeds dieper door in onze samenleving. Daarom organiseren de veertien Nederlandse universiteiten, verenigd in de VSNU, op dinsdag 27 november de internationale Digital Society Conference in de Rijtuigenloods...