Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Successful community living: a Utopia? A survey of people with severe mental illness in Dutch regional institutes for residential care

06 juni 2012

Promotie: mw. C. de Heer-Wunderink, 14.30 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Successful community living: a Utopia? A survey of people with severe mental illness in Dutch regional institutes for residential care

Promotor(s): prof.dr. D. Wiersma

Faculteit: Medische Wetenschappen

Meer mensen met psychiatrische ziekten kunnen begeleid zelfstandig wonen

Nederlandse Regionale Instellingen voor Beschermende Woonvormen (RIBW’s) zijn goed in het bevorderen van de maatschappelijke participatie van hun cliënten, in vergelijking met dergelijke voorzieningen in Engeland. Dat blijkt uit onderzoek van UMCG-promovendus Charlotte de Heer-Wunderink. De RIBW’s zijn succesvoller in het stimuleren van hun cliënten – mensen met (ernstige) psychiatrische ziekten – tot deelname aan werk en dagbesteding.

De Heer-Wunderink toont verder aan dat mensen die in een beschermende woonvorm wonen, minder deel uitmaken van de maatschappij dan mensen die begeleid zelfstandig wonen in hun eigen huis. Echter, deze laatsten hebben wel meer zorgbehoeften op het gebied van maatschappelijke participatie en zijn ook minder tevreden over hun dagelijks leven dan mensen in een beschermende woonvorm.

Ook blijkt dat een derde van de RIBW-cliënten slechts milde functioneringsproblemen heeft. Dit lijkt er op te wijzen dat een groot deel van de cliënten die nu nog beschermd wonen, zou kunnen overstappen naar een (begeleide) zelfstandige woonsituatie. Dit is een belangrijke bevinding, niet alleen omdat RIBW’s moeten bezuinigen, maar ook omdat begeleid zelfstandig wonen volgens dit onderzoek meer bijdraagt aan de maatschappelijke participatie van deze cliënten dan beschermd wonen.

Charlotte de Heer-Wunderink (Rotterdam, 1981) studeerde neurolinguïstiek te Groningen en HBO Verpleegkunde te Leeuwarden. Ze verrichtte haar onderzoek aan de afdeling Psychiatrie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en binnen het Rob Giel Onderzoekcentrum (RGOc). Het onderzoek werd gefinancierd door de RIBW Alliantie. De Heer-Wunderink werkt inmiddels als onderzoeker in het RGOc en als onderzoeker en docent aan de Hanzehogeschool in Groningen.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:42

Meer nieuws