Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Promotie: MSc. K.A. Glashouwer, Dysfunctional automatic associations in anxiety and depression

21 juni 2012

Op 21 juni om 14.30 uur hoopt MSc. K.A. Glashouwer te promoveren op het proefschrift getiteld:

Dysfunctional automatic associations in anxiety and depression

 

Promotores: prof.dr. P.J. de Jong, prof.dr. B.W.J.H. Penninx

Co-promotor: dr. A. de Keijser 

Disfunctionele automatische associaties lijken angst en depressie in stand te houden

Disfunctionele automatische associaties lijken bij te dragen aan de instandhouding van angststoornissen en depressie. Behandelingen voor angst en depressie zouden zich daarom niet alleen moeten richten op de verandering van ‘expliciete overtuigingen’, maar ook op disfunctionele automatische associaties. Dit concludeert GZ-psycholoog Klaske Glashouwer in haar proefschrift.

Angststoornissen en depressie vormen een groot maatschappelijk probleem. Maar liefst een op de vijf mensen lijdt aan deze stoornissen en zelfs na succesvolle behandeling blijven de symptomen voor veel mensen terugkomen. Daarom is het van belang om meer te weten te komen over waarom depressie en angststoornissen zo hardnekkig zijn. Klaske Glashouwer onderzocht of automatische associaties hierbij wellicht een belangrijke rol spelen. Automatische associaties kunnen worden geactiveerd zonder dat iemand daar direct invloed op uit kan oefenen. Dit is vaak functioneel, omdat het mensen helpt snel te handelen in allerlei situaties. In sommige gevallen zijn automatische associaties mogelijk disfunctioneel, zoals bij depressie en angststoornissen. De promovenda maakte voor haar onderzoek gebruik van gegevens van de grootschalige longitudinale Nederlandse Studie naar Depressie en Angst (www.nesda.nl). Kenmerkend voor mensen met een angststoornis of depressie bleken inderdaad disfunctionele automatische associaties te zijn. Zij vertoonden bijvoorbeeld sterkere associaties tussen ‘ik’ en ‘hopeloos’ of ‘ik’ en ‘angstig’. Ook bleken disfunctionele automatische associaties samen te hangen met suïcidale gedachten, klachten die vaak voorkomen bij depressie. Verder vonden we dat sterkere disfunctionele automatische associaties samenhangen met een kleinere kans om te herstellen van depressie en angststoornissen en met een grotere kans om een angststoornis te ontwikkelen. De uitkomsten van dit proefschrift sluiten aan bij het idee dat disfunctionele automatische associaties bijdragen aan de hardnekkigheid van angststoornissen en depressie. Behandelingen voor angst en depressie moeten zich daarom niet alleen richten op de verandering van ‘expliciete overtuigingen’, maar ook op de verandering van disfunctionele automatische associaties.

Klaske Glashouwer (Kootstertille, 1982) studeerde klinische psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze werkt als GZ-psycholoog en onderzoeker bij Accare, kinder- en jeugdpsychiatrie (Centrum voor Eetstoornissen) en is daarnaast verbonden aan de afdeling klinische psychologie van de RUG als docent/onderzoeker. Haar onderzoek voerde ze uit bij de leerstoelgroep experimentele psychopathologie binnen de afdeling klinische psychologie van de RUG. Deze afdeling is onderdeel van de Nederlands-Vlaamse onderzoekschool "Experimentele Psychopathologie" (EPP). Het werd gefinancierd door Psy-opleidingen Noord Oost.

Laatst gewijzigd:12 februari 2019 21:22

Meer nieuws

 • 15 mei 2019

  KNAW Akademiepenning voor Trudy Dehue

  Trudy Dehue, wetenschapssocioloog, publicist en emeritus hoogleraar van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), ontvangt de Akademiepenning van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De Akademie reikt die prijs eens in de twee jaar...

 • 14 mei 2019

  Een therapeut op vier poten

  ‘Knuffelsessies’ met kittens tegen stress, dieren in verzorgingstehuizen als middel tegen eenzaamheid, voorleesprojecten met honden, zorgboerderijen – de inzet van dieren in de zorg is booming. En met positief resultaat, zo blijkt uit de praktijk. Maar...

 • 30 april 2019

  Klimaatverandering: niks doen heeft ook gevolgen

  Kies je voor de trein of de fiets in plaats van de auto, of recycle je veel? Dan ben je milieuvriendelijk bezig, en dat zou meer benadrukt mogen worden. Daarop wijst Linda Steg, omgevingspsycholoog aan de RUG. Steg doet onderzoek naar de motivaties...