Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Nederland na de verkiezingen: scherpstellen op het aanstormend Azië

28 juni 2012

Een internationaal symposium aan de Rijksuniversiteit Groningen, twaalf dagen voor de verkiezingen in september, stelt de toekomst van Nederland centraal. Het gaat om de vraag hoe ons land sterker en competitiever uit de huidige financieel-economische crisis tevoorschijn kan komen. Sprekers zijn onder meer Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan, en Europakenner en oud-vice-premier Laurens Jan Brinkhorst.

Het symposium 'The Future of the Netherlands in the Asian Era' wordt gehouden op vrijdag 31 augustus 2012, van 15.00 tot 17.30 uur in het Academiegebouw van de RUG. De voertaal is Engels. De e ntree is gratis en aanmelden is mogelijk via www.dutchfuture.nl.

Andere wereld

‘Wat dringend nodig is, is de durf om een visie uit te dragen die van Nederland weer een naar buitengerichte natie maakt,’ zegt prof.dr. Rien T. Segers, hoogleraar-directeur Center for Japanese Studies aan de RUG. ‘Honderden grote Aziatische bedrijven staan op het punt om naar het Westen te komen. Voor Nederland is het van het grootste belang dat een groot aantal van die bedrijven zich hier vestigt. Maar dat zal niet vanzelf gaan. Hoe kunnen we dat wel bewerkstelligen?’

Segers: ‘De wereld zal er na de crisis in veel opzichten volstrekt anders uitzien dan daarvoor. Het leiderschap van de Verenigde Staten in de wereld is niet langer vanzelfsprekend. En ook staat het voortbestaan van de euro en zelfs van de Europese Unie op het spel.’ Te midden van deze turbulentie zal het volgens hem voor Nederland uiterst lastig zijn om na de verkiezingen snel een duurzame regeringscombinatie te vormen. Daar komt nog een probleem bij: het snel verschuivende zwaartepunt in de wereld van het Westen naar het Oosten.

Symposium: blik op Azië richten

Wat zijn de implicaties van al deze ontwikkelingen voor de strategie van Nederland na de verkiezingen van september? Welke maatregelen moeten er genomen worden om er zeker van te zijn dat Nederland als een sterk en competitief land uit de huidige crisis komt? Het symposium wil daarop een antwoord geven met voordrachten van topspecialisten zoals Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER), Laurens Jan Brinkhorst, Europakenner en oud-vice-premier, topeconoom Harry Garretsen (RUG) en Azië-specialist Rien T. Segers (RUG).

Op het symposium wordt benadrukt dat de Nederlandse mantra van ‘bezuinigen’ hoognodig vervangen dient te worden door ‘verdienen’. Immers, wat je extra verdient, hoef je niet te bezuinigen. Dat impliceert dat Nederland sterk moet inzetten op de snel groeiende landen in Azië, zoals China, India, Singapore, Taiwan en Zuid-Korea, evenals op Japan dat zich nu profileert door joint ventures aan te gaan met Westerse bedrijven. Nederland zal niet alleen moeten focussen op het op nog grotere schaal zaken doen in die landen, maar met name ook op het naar Nederland halen van zoveel mogelijk Aziatische bedrijven.

Op het symposium zullen twee rapporten besproken en gepresenteerd worden, die een antwoord geven op twee vragen: ‘Hoe kunnen we inspelen op het gegeven dat de 21ste eeuw de eeuw van Azie is?’en ‘Hoe kunnen we daaraan zoveel verdienen zodat we minder hoeven te bezuinigen?’ Het betreft een rapport van de SER o.l.v. Alexander Rinnooy Kan en een rapport van de Rijksuniversiteit Groningen o.l.v. Rien T. Segers.

Voor meer informatie

- Over de organisatie: mr. Alette Arendshorst, Symposium manager, Center for Japanese Studies, RUG, a.m.arendshorst@rug.nl ,

- Over de inhoud van het programma: prof.dr. Rien T. Segers, hoogleraar-directeur Center for Japanese Studies, RUG, tel. 050–363 7988,  m.t.m.segers@rug.nl.

Laatst gewijzigd:10 januari 2018 15:10

Meer nieuws

 • 20 november 2018

  Gezondheidsprogramma op het werk leidt tot stigmatiseren van collega’s met overgewicht

  Programma’s voor het bevorderen van gezondheid op het werk leggen vaak de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid voor afvallen. Deze aanpak kan echter nadelige gevolgen hebben voor werknemers met obesitas. Die gevolgen zijn, onder andere, meer stigmatisering...

 • 19 november 2018

  Jelle Zijlstra: de man die goed was in gelijk krijgen

  Honderd jaar na de geboorte van oud-premier Jelle Zijlstra ligt er een biografie over de eerste Nederlandse politicus die met zijn economische vakkennis een succesvol imago in de politiek imago wist op te bouwen. Historicus Jonne Harmsma promoveert...

 • 15 november 2018

  Keuzegids 2019: RUG-opleidingen constant in de Nederlandse top

  Tien bacheloropleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) krijgen dit jaar van de Keuzegids Universiteiten het kwaliteitszegel Topopleiding, waarmee ze tot de top van het Nederlandse wetenschappelijke onderwijs behoren. In de categorie ‘Brede...