Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Rector magnificus reikt honderdste zwemdiploma uit aan buitenlandse student

19 juni 2012

Op woensdag 20 juni reikt rector magnificus Elmer Sterken van de Rijksuniversiteit Groningen het honderdste zwemdiploma uit aan een buitenlandse student. Met de zwemlessen voor deze studenten is in 2006 begonnen. Gezien de toenemende belangstelling voorzien de lessen in een duidelijke behoefte.

De diploma-uitreiking vindt plaats bij het zwembad van het Willem Alexander Sportcentrum in Groningen, om ongeveer 20.45 uur, na afloop van het diplomazwemmen.

Verdrinken

‘Je staat er versteld van hoeveel mensen niet kunnen zwemmen,’ zegt sportdocent Johan Poppinga die de zwemlessen vanaf 2006 heeft gegeven, samen met zijn collega’s Inez van der Kleij-van der Haer en Martje van Velzen. ‘In veel landen leert men dat niet. Terwijl aan de RUG en Hanzehogeschool steeds meer buitenlandse studenten studeren. We hebben al een keer of drie, vier meegemaakt dat buitenlandse studenten bij het algemene zwemuur dreigden te verdrinken. Ze zetten in de kleedkamer hun zwembrilletje op en stapten zo het water in, zonder dat ze wisten dat het daar 2,60 meter diep is. Dat is een van de redenen geweest om met de zwemlessen te beginnen.’

Geen

Kinderzwemles

Een andere reden om de lessen aan te bieden, is dat de studenten nauwelijks in gemeentelijke baden terechtkunnen om te leren zwemmen. Op kinderzwemles gaan ze ook niet. De buitenlanders komen overal vandaan, uit Iran, Irak, Polen, Italië, Zuid-Amerika, Afrika. De laatste tijd doen opvallend veel mensen uit China en India mee. De zwemlessen worden aangeboden door de ACLO, de studentensportorganisatie van de RUG en de Hanzehogeschool Groningen. Vanwege het succes overweegt de ACLO het aantal uren uit te breiden.

Kurkjes

De studenten krijgen eenmaal per week een uur les. Ze moeten minimaal twintig weken meedoen om een diploma te halen. In de praktijk doen ze er wat langer over, tot soms anderhalf jaar. Ze krijgen het originele zwemdiploma A. Een enkeling gaat door met B. ‘Mensen zijn vaak oprecht blij dat ze kunnen zwemmen,’ zegt Poppinga. ‘Mijn collega Inez en ik zijn allebei al eens in het dankwoord van een proefschrift genoemd. Die mensen hadden leren zwemmen tijdens hun promotieonderzoek. Heel leuk om te zien ook, is dat ze zich vrijer in het water gaan bewegen als ze het diploma hebben. Het contrast met het begin is groot. Dan staan ze daar met kurkjes om en een plankje in de hand bij het ondiepe, en durven niks.’

Noot voor de pers

Contact: Johan Poppinga, e-mail: j.j.poppinga rug.nl

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:51

Meer nieuws

 • 15 juni 2021

  Van ‘gesloten’ wetenschap naar Open Science

  Vera Heininga is sinds januari 2021 de Open Science coördinator en beoogd programmaleider van het aanstaande Open Science programma van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze promoveerde in 2017 met een proefschrift dat ten dele gericht was op...

 • 17 mei 2021

  ‘Jongeren stimuleren, dat is mijn belangrijkste taak’

  Vierenhalf jaar geleden ontving hij de Nobelprijs. Tijdens de uitreiking in Stockholm nam Ben Feringa zich voor: nu ga ik wetenschap op de kaart zetten. Zijn missie krijgt een nieuwe impuls met de oprichting van het Ben Feringa Fonds, bedoeld om de...

 • 10 mei 2021

  ‘Gun dementerenden meer vrijheid hun sociale leven vorm te geven’

  Thuiswonende ouderen met geheugenproblemen zijn buitengewoon vindingrijk om zelf controle te houden over hun activiteiten buitenshuis. Demografen Jodi Sturge en Mirjam Klaassens zijn onder de indruk. ‘Of deze mensen meer kunnen dan we denken? Nee,...