Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Uitreiking Koninklijke Onderscheiding aan Han Borg

12 juni 2012

Donderdag 14 juni wordt een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan dhr. drs. J.M.F. Borg. De onderscheiding werd tijdens de Lintjesregen toegekend maar niet uitgereikt omdat Han Borg in het buitenland verbleef. Borg is Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De uitreiking, door voorzitter prof.dr. S. Poppema van het College van Bestuur, vindt plaats tussen 16.00 en 18.00 uur in de Hanzesociëteit in Groningen.

De heer drs. J.M.F. Borg

Han Borg (Enschede, 1956) kwam eind jaren tachtig naar de Rijksuniversiteit Groningen voor het organiseren van de lustrumactiviteiten in het kader van het 375-jarig bestaan. Het was voor het eerst dat de RUG een lustrum op een dergelijke grote schaal vierde. Door zijn tomeloze inzet en doorzettingsvermogen wist Han Borg evenementen tot stand te brengen die anders niet zouden zijn gerealiseerd. Zo organiseerde hij de legendarische Historische Dag, die plaatsvond in de Groninger binnenstad, als eerbetoon van de universiteit aan de burgers van de stad.

Na de opening van de grenzen met de Oost-Europese landen werd Han Borg coördinator voor de samenwerking met universiteiten in Oost-Europa. Hij heeft de contacten van de RUG met Oost-Europa van 1990-2001 op een bijzondere wijze gediend. Na aanvankelijke wederzijdse reserve zijn er dankzij zijn inspanning en contactuele talenten langdurige en vruchtbare verbindingen ontstaan die tot op de dag van vandaag voortduren. Ook in tijden van rampspoed (watersnood) voor de Universiteit Wroclaw heeft Han Borg door inzamelingsacties in Groningen eraan bijgedragen dat deze universiteit in staat werd gesteld de draad weer op te pakken. Dergelijke acties zijn niet vanzelfsprekend in een werkrelatie, maar wel voor Han Borg. Vanwege zijn niet aflatende inspanningen ontving hij in 1998 de gouden medaille van de Universiteit van Wroclaw.

Door zijn brede belangstelling voor cultuur, geschiedenis, literatuur en architectuur heeft Han Borg zich, zowel in als buiten zijn werk, ingezet voor diverse culturele organisaties. Zo is hij medeoprichter van de Stichting Letter & Stad - inmiddels opgegaan in de Stichting Literaire Activiteiten Groningen - waarvan ook de jaarlijkse Dag van de Poëzie en Dichters in de Prinsentuin deel uitmaken. Ook was Han Borg als bestuurslid van de Stichting Dag van de Architectuur Groningen medeverantwoordelijk voor de landelijke Dag van de Architectuur die in Groningen werd gehouden. Verder was hij penningmeester van het Groninger Klokkenluidersgilde en lid van de werkgroep Cultuur van de Partij van de Arbeid. Daarin leverde hij een actieve bijdrage aan het debat binnen de PvdA over totstandkoming en functie van het Groninger Forum. Ook was hij jarenlang betrokken bij de Volksuniversiteit Groningen. Naast een adviserende rol in de programmering, verzorgde hij lezingen en cursussen, die zijn kwaliteiten als (klassiek)historicus aantonen. Zo begeleidde hij excursies naar Joodse begraafplaatsen om dit specifieke deel van ons erfgoed onder de aandacht te brengen van een breder publiek en leverde een actieve bijdrage aan de realisatie van een gedenkmonument op een voormalig Joodse begraafplaats. Ook was hij mede-begeleider van cultuurreizen naar Italië, waar hij zijn enorme kennis van de klassieke wereld vol enthousiasme kon uitdragen.

Van 2001-2007 was Han Borg hoofd van de Centrale Studentenadministratie. In deze periode werd de studentenadministratie overgedragen van de juridische afdeling naar de afdeling studentenzaken, waarmee ook een grootscheepse verhuizing gepaard ging. Borg heeft zijn team gedurende die periode scherp en gemotiveerd gehouden.

Han Borg werd in 2007 beleidsadviseur en projectmanager internationalisering. In deze functie begeleidt hij de strategische samenwerking van de Rijksuniversiteit Groningen met de universiteiten in Uppsala (Zweden), Göttingen (Duitsland) en Gent (België). In 2011 werd hij benoemd als netwerkmanager van HUMANE, het netwerk van de Europese vereniging van algemeen directeuren/secretarissen van universiteiten. Deze organisatie verricht tal van scholings- en ondersteunende activiteiten voor een netwerk met meer dan 200 leden over geheel Europa. Al zijn talenten op het terrein van relatiebeheer en internationalisering, zijn creativiteit in het bedenken van nieuwe wegen voor samenwerking, zijn gemak in schrijven en spreken, worden hierin ten volle benut.

Han Borg wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Noot voor de pers

Informatie: via de afdeling Communicatie RUG, tel. 050-363 4444, e-mail:communicatie@rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:28
printView this page in: English

Meer nieuws