Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

11 juni: Gastlezing minister Jan Kees de Jager

05 juni 2012

Studenten van de Economische en Bedrijfskundige Faculteitsvereniging (EBF) van de Rijksuniversiteit Groningen verwelkomen op maandag 11 juni demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager voor een 'Leadership Panel'. Het Leadership Panel is een terugkerend evenement waarbij de studenten bekende sprekers uit het bedrijfsleven en de politiek uitnodigen, om een lezing te geven over leiderschap en over hun carrière.

Het LSP wil studenten te prikkelen om over hun eigen carrière en visie op leiderschap na te denken. Aansluitend op de lezing van Jan Kees de Jager op 11 juni is er ruimte voor vragen van het aanwezige publiek.

Toekomstige rol

LSP-organisator Harmen Claassen van de EBF: ‘We zijn er zeer trots op dat Jan Kees de Jager onze uitnodiging heeft aangenomen, omdat we met deze onzekere tijden rondom de val van het kabinet een zeer interessante lezing kunnen verwachten. De Jager zal zeker in deze economisch, politiek en financieel turbulente tijd verrassende inzichten naar voren kunnen brengen over het gevoerde beleid en over de toekomst van de Nederlandse economie. We hopen dat De Jager vooral zal ingaan op de rol die hij in de toekomst wil spelen.’

Leadership Panels

De EBF organiseert ongeveer drie maal per jaar een Leadership Panel. De volgende is op 6 September 2012 wanneer Marc Bolland, Chief Executive Marks & Spencer, en Jeroen Smit, auteur (van onder meer De Prooi) en hoogleraar Journalistiek te gast zijn bij de opening van het academisch jaar van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Zie ook www.rug.nl/feb/academicyear .

Noot voor de pers

- Informatie: Harmen Claassen, EBF Board 2011-2012: h.claassen ebfgroningen.nl of tel. 050-363 7301.
- Op maandag 11 juni 2012 is de deur geopend van 14.30 -15.00 uur. De lezing duurt tot 17.00 uur. Locatie: Aletta Jacobshal, Zernikecomplex. Het aantal plaatsen is beperkt.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:50

Meer nieuws

 • 15 juni 2021

  Van ‘gesloten’ wetenschap naar Open Science

  Vera Heininga is sinds januari 2021 de Open Science coördinator en beoogd programmaleider van het aanstaande Open Science programma van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze promoveerde in 2017 met een proefschrift dat ten dele gericht was op...

 • 17 mei 2021

  ‘Jongeren stimuleren, dat is mijn belangrijkste taak’

  Vierenhalf jaar geleden ontving hij de Nobelprijs. Tijdens de uitreiking in Stockholm nam Ben Feringa zich voor: nu ga ik wetenschap op de kaart zetten. Zijn missie krijgt een nieuwe impuls met de oprichting van het Ben Feringa Fonds, bedoeld om de...

 • 10 mei 2021

  ‘Gun dementerenden meer vrijheid hun sociale leven vorm te geven’

  Thuiswonende ouderen met geheugenproblemen zijn buitengewoon vindingrijk om zelf controle te houden over hun activiteiten buitenshuis. Demografen Jodi Sturge en Mirjam Klaassens zijn onder de indruk. ‘Of deze mensen meer kunnen dan we denken? Nee,...