Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Symposium: Marktwerking in de gezondheidszorg. Ons een zorg?!

03 mei 2012

Het UMCG en de RUG organiseren samen met het Healthy Ageing Network Noord-Nederland (HANNN) het symposium: ‘Marktwerking in de gezondheidszorg, ons een zorg?!’. Graag nodigen wij u uit om het symposium bij te wonen.

Al in de jaren ’80 van de vorige eeuw werd duidelijk dat de kosten van de gezondheidszorg in een snel tempo stegen en dat dit tot problemen met betaalbaarheid en solidariteit zou kunnen leiden. Inmiddels 30 jaar later is de uitdaging van behoud van een betaalbare en kwalitatief hoogstaande zorg niet afgenomen.

Minister drs. E.I. Schippers wil marktwerking in de zorg. Iedereen neemt de ontwikkelingen waar, maar welke uitwerking hebben alle plannen op de betrokken partijen? Wat betekent marktwerking bijvoorbeeld voor patiënten en (toekomstige) (tand)artsen? Dit symposium biedt verschillende inzichten en ruimte voor discussie over dit onderwerp dat ons allemaal aangaat.

De avond wordt geopend door prof. dr. J. van der Velden (hoogleraar public health, Radboud Universiteit Nijmegen). Overige sprekers zijn de heer drs. H. Hurts (directeur directie GMT Ministerie van VWS), mevrouw R.M. Leijten (Tweede Kamerlid SP) en de heer R.L.O. Linschoten (o.a. lid RvC Menzis).

Prof. dr. E. Sterken omschrijft het symposium als volgt: ‘Marktwerking in de zorg is een onderwerp dat invloed heeft op ons allen. Daarom beveel ik deelname aan dit symposium van harte aan. Het is een prachtige gelegenheid om kennis op te doen en discussie aan te gaan over een zeer relevant concept.’


Graag tot ziens op maandag 14 mei 2012.

Maandag 14 mei 2012, 17.30-21.30 uur
Restaurant Academia, Academiegebouw, Broerstraat 5
Leden van T.M.F.V. Archigenes betalen €5,00, kandidaat-leden (studenten) van KNMP kunnen zich gratis inschrijven. Overige geïnteresseerden betalen €7,50.

Alle bedragen zijn inclusief aperitief en buffet en een aantal borrels.
Aanmelding (verplicht): www.rug.nl/marktwerking-in-de-zorg, mogelijk tot 7 mei 2012

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:52

Meer nieuws