Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

The role of social communication networks in implementing educational innovations in healthcare

31 mei 2012

Promotie: dhr. E. Jippes, 14.30 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: The role of social communication networks in implementing educational innovations in healthcare

Promotor(s): prof.dr.ir. J.M.L. van Engelen, prof.dr. P.L.P. Brand

Faculteit: Economie en Bedrijfskunde

Ontwerp en imlementatie van medisch specialistische vervolgopleidingen

Hoe kan men effectief en efficiënt een gemoderniseerd competentiegericht curriculum voor de medisch specialistische vervolgopleidingen ontwerpen? En vervolgens implementeren? Het onderzoek van Erik Jippes richt zich op deze vragen, waarbij specifiek gekeken werd naar de rol van sociale netwerken in dit implementatieproces. Onderwerp van studie waren ook de bevorderende en belemmerende factoren voor het implementatieproces van een competentiegericht curriculum voor de medisch specialistische vervolgopleidingen obstetrie & gynaecologie en kindergeneeskunde. Verder is de literatuur over de structurale kant van sociale netwerken uitgebreid met kennis over het belang van centraliteit, dichtheid en segmentatie. Het is van belang procesmaatregelen toe te voegen aan het natuurlijke proces van diffusie door sociale netwerken. De grote dataset en geavanceerde analysetechnieken maakten het mogelijk deze verbanden te ontdekken. Dit proefschrift kan artsen ervan bewust maken dat sociale netwerken kunnen worden ingezet. Verder biedt het beleidsmakers, opleiders, supervisoren en arts-assistenten aanbevelingen om competentiegericht curricula voor de medisch specialistische vervolgopleidingen te ontwerpen én implementeren.

Erik Jippes (Beilen, 1981) studeerde bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de RUG en bij het Wenckebach Instituut, onderdeel van de Postgraduate School of Medicine van het UMCG. Het past bij een groter onderzoeksproject naar innovaties in de medische vervolgopleidingen. Jippes is tegenwoordig werkzaam als manager van de Research BV (dochter van het UMCG) en richt zich op projectmanagement voor grotere onderzoeksprojecten, zoals het Center for Medical Imaging.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:42
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws