Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Causal and unitary scattering amplitudes compliant with crossing symmetry at low energy

11 mei 2012

Promotie: mw. S. Stoica, 12.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Causal and unitary scattering amplitudes compliant with crossing symmetry at low energy

Promotor(s): prof.dr. O. Scholten

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen

Voorstudie Antiproton-annihilatie experiment PANDA

Het Antiproton-annihilatie experiment van het GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung in Darmstadt (PANDA) is een breed wetenschappelijk programma waarvan de studie van exotische hadronen, ‘strange’- en ’charmed’-baryonen, het spectrum van charmonium en de structuur van het nucleon de belangrijkste onderdelen zijn. Simona Stoica verrichtte op het Kernfysische Versneller Instituut (KVI) van de Rijksuniversiteit Groningen een theoretische voorstudie.

In de natuurkunde wordt algemeen het idee aanvaard dat kwantumchromodynamica (QCD) de fundamentele theorie is van de sterke kernkracht. De zelfkoppeling van gluonen in de QCD laat de voorspelling toe van exotische hadronische systemen, die verschillen van de klassieke quarkmodeltoestanden. Voor het identificeren van de structuur van deze exotische toestanden zijn zeer nauwkeurige experimenten met spin/pariteit-bepalingen en metingen van vervalswaarschijnlijkheden van doorslaggevend aard.

De aanpak die Simona Stoica in haar promotieonderzoek volgt, begint met het benoemen van de algemene eigenschappen van een verstrooiingsamplitude: unitariteit, covariantie, analyticiteit en deeltjesverwisselingssymmetrie. Covariante partiële-golfamplitudes zijn een uitstekend beginpunt voor het analyseren van baryon-antibaryonverstrooiing in een covariante gekoppelde-kanalenaanpak die rekening houdt met causaliteit en gekoppelde-kanalenunitariteit. De kinematische beperkingen in de heliciteitspartiële-golfamplitudes worden geëlimineerd door niet-unitaire transformatiematrices die de begin- en eindheliciteitstoestanden op nieuwe covariante toestanden afbeelden.

Stoica voerde een serie berekeningen uit voor een 2x2 gekoppelde-kanalen wisselwerking. Hiermee onderzocht zij de effecten van een zwakke, gemiddelde en sterke koppeling op de covariante partiële-golfamplitudes zoals uitgerekend met de N/D methode. Voor een volgende stap, moeten covariante partiële-golfamplitudes gebruikt worden om de gekoppelde-kanalenruimte uit te breiden met meson-nucleon en meson-meson toestanden.

Simona Stoica (Roemenië, 1982) studeerde natuurkunde aan de University of Buckarest. Het onderzoek werd uitgevoerd bij het Kernfysische Versneller Instituut (KVI) in Groningen en werd gefinancierd in het kader van de samenwerking tussen GSI en KVI.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:42
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 21 februari 2018

  Provincie en RUG maken werk van duurzame landbouw

  De Provincie Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) slaan de handen ineen om de landbouwsector verder te verduurzamen. Hiertoe wordt een Bijzondere Leerstoel Natuurinclusieve Landbouw opgericht aan de RUG. De Provincie​draagt via haar Programma...

 • 20 februari 2018

  Zelforganisatie onderwaterplanten houdt rivieren gezond

  Onderwaterplanten spelen een essentiële rol om rivieren en waterlopen gezond te houden. Biologe Loreta Cornacchia van het Koninklijk Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) ondervond dat de waterplant sterrenkroos een regelmatig verspreid 'klonterig'...

 • 19 februari 2018

  Prinses Beatrix en Prinses Mabel bij uitreiking 4e Prins Friso Ingenieursprijs in Groningen

  Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) reikt op 21 maart 2018 voor de vierde keer de Prins Friso Ingenieursprijs uit aan de Ingenieur van het Jaar. Ook dit jaar zijn Prinses Beatrix en Prinses Mabel hierbij aanwezig. ​De Rijksuniversiteit Groningen,...